Adomas Galdikas. Lyrinės abstrakcijos erdvių link

Lietuvos dailės klasikui Adomui Galdikui skirtas albumas

„Po M. K.Čiurlionio A. Galdikas yra vienintelis mūsų plastinio meno revoliucionierius gilia to žodžio prasme“ – taip Paulius Galaunė įvertino Adomą Galdiką 1928 m., po „Trijų parodos“ drauge su J. Vienožinskiu ir J. Šileika.

Vilniaus Aukciono Biblioteka pasipildė monumentaliu, Adomo Galdiko (1893–1969) kūrybą apžvelgiančiu albumu – monografija, kuriai tekstą parašė prof. Antanas Andrijauskas. Monografijoje aptariama vieno iškiliausių pirmos XX a. pusės lietuvių dailininkų, arsininkų Adomo  Galdiko kūrybinė raida ir pagrindiniai stilistiniai jos bruožai. Daug dėmesio skiriama jo santykiams su kitais amžininkais ir lietuvių liaudies meno tradicija, Vakarų Europoje patirtoms įtakoms. Nagrinėjami pagrindiniai dailininko kūrybinės evoliucijos tarpsniai Lietuvoje, Vokietijoje, Prancūzijoje ir JAV, išryškinami stilistiniai jų bruožai, meninės raiškos priemonių ypatumai. Išsamiai aptariamos vėlyvajame laikotarpyje A. Galdiką veikusios Rytų Azijos spontaniškosios tapybos tradicijos ir jo kelias kuriant savitą abstrakčiojo ekspresionizmo versiją.

 336 puslapių albumas  gausiai iliustruotas archyvinėmis nuotraukomis bei virš 300 A. Galdiko darbų reprodukcijomis, kurios atspindi tris pagrindinius jo kūrybos laikotarpius: Lietuvos, Europos ir JAV.

Knygos leidimą dalinai finansavo Lietuvos kultūros taryba.

Andrijauskas, Antanas. Adomas Galdikas: lyrinės abstrakcijos erdvių link. Vilnius: Meno rinkos agentūra, 2014, P 336.

Knygą galima įsigyti Kunstkamera galerijoje (Ligoninės g. 4, Vilnius) ir Valdovų rūmų knygyne-suvenyrų parduotuvėje (Katedros a. 4)

Nauja kaina: 12
Sena kaina: 30 €