A. Skaisgiris. Laisvės praradimo kaina. Juozas Skaisgiris ir jo šeima