Lietuvos fotografijos mokykla

Katalogas „Žingsniai. Lietuvos fotografijos mokykla“ pristato Lietuvos fotografijos XX a. antrosios pusės raidą, lietuvių fotografus: Romualdą Kęstutį Augūną(g. 1938), Ireną Giedraitienę (g. 1935), Romą Juškelį (g. 1946), Aleksandrą Macijauską (g. 1938), Romualdą Požerskį (g. 1951), Romualdą Rakauską (g. 1941), Vaclovą Strauką (g. 1923), Antaną Sutkų (g. 1939) ir Virgilijų Šontą (1952–1992), kurie sukūrė savitą ir už šalies ribų žinomą Lietuvos fotografijos mokyklą.

Katalogą papildo menotyrininko Rasiaus Makselio tekstas „Žingsniai. Lietuvos fotografijos mokykla. Retrospektyva“, bei Lietuvos fotografijos mokyklos stiliaus apibūdinimas, parengtas pagal Tatjanaos Kuzminos ir Jono Kuzmino tekstus.

Katalogas yra trikalbis. Pateikti tekstai lietuvių, anglų ir rusų kalbomis.

Žingsniai. Lietuvos fotografijos mokykla. Vilnius: Meno rinkos agentūra, 2013, 64 P.

Išparduota