Pranas Gailius. Pradžios pradžia

Prano Gailiaus (g. 1928) personalinės parodos „Pradžios pradžia“ katalogas. Kataloge pristatoma apie penkiasdešimt kūrinių, eksponuotų galerijoje „Kunstkamera“ 2013 m. rugsėjo – spalio mėnesį. Parodoje „Pradžios pradžia“ pagrindinis dėmesys skiriamas ankstyviesiems Prano darbams. Kai kurie jų – variacijos didžiųjų dailės meistrų kūrybos temomis: natiurmortai, įkvėpti  Braque ar Cezanne, figūrinės kompozicijos varijuojant El Greco, Picasso ar Cezanne darbų motyvų. Kataloge neapsiribojama vien pačiais ankstyviausiais darbais. Tolimesnis kūrybinis kelias punktyriškai nužymėtas keliais programiniais P. Gailiaus kūriniais. Katalogą papildo paties autoriaus mintys apie gyvenimą ir kūrybą.

Pranas Gailius. Pradžios pradžia. Sud. Simona Makselienė. Vilnius: Vilniaus aukciono biblioteka, 2013, 64 P.

Knygą galima įsigyti Kunstkamera galerijoje (Ligoninės g. 4, Vilnius)

Nauja kaina: 3