Kazys Šimonis

1887–1978


Biografija

Dailininkas, tapytojas. Gimė 1887 m. Starkonyse (Kupiškio r.). Mirė 1978 m. Kaune.
1908–1910 m. tapybos mokėsi pas Tadą Daugirdą, 1911–1917 m. tarnaudamas Rusijos kariuomenėje Kijeve, 1917–1918 m. Peterburge Fedosejevo piešimo kursuose, 1920–1921 m. – Kaune, privačioje Adomo Varno dailės studijoje. 1919–1924 m. dėstė piešimą Kauno „Aušros“ gimnazijoje, mokytojų kursuose, 1934–1946 m. dirbo Kauno meno mokyklos bibliotekos, muziejaus vedėju. 1947–1959 m. dėstė piešimą Kauno politechnikos institute. Surengė individualių parodų: Kaune (1925, 1929, 1949, 1958, 1967, 1977), Vašingtone, Bostone, Čikagoje (1925), Rygoje (1926), Klaipėdoje ir Paryžiuje (1927), Vilniuje (1968, 1975). LTSR nusipelnęs meno veikėjas (1962), LTSR liaudies dailininkas (1972).
K. Šimonis nutapė kompozicijų, peizažų, portretų, natiurmortų. Taip pat sukūrė Kazio Binkio, Vinco Krėvės, Simono Daukanto ir kt. autorių kūrinių, mokyklinių vadovėlių, lietuvių tautosakos leidinių iliustracijų, ekslibrisų, plakatų, pašto ženklų projektų, apipavidalino spektaklių, sukūrė tapytą dekoratyvinį pano Birštono svetainei (1938, neišliko), parašė atsiminimų knygą „Gyvenimo nuotrupos“ (1959).
Greta individualios kūrybos dailininkas visą gyvenimą domėjosi ir liaudies menu: rinko ir piešė liaudies meno dirbinius, gilinosi į valstiečių buitį, papročius, užrašinėjo tautosaką. K. Šimonio pieštuose stogastulpiuose, koplytstulpiuose, kryžiuose bei antkapiniuose paminkluose („krikštuose“) aiškiai matomas dailininko įsijautimas į piešiamo objekto struktūrą, jo vidinę sąrangą, dekoro savybes. Ryškus ritmo ir silueto jutimas, mokėjimas perteikti paminklo charakterį.
Parengta pagal LDM Dailininkų duomenų bazę.
 
Apie kūrybą:
Trečiajame dešimtmetyje subręsta individuali K. Šimonio pasaulėjauta: išryškėja mėgstami motyvai ir stilistinės ypatybės, fantastinė poetiška kūrybos kryptis. Jo amžininkai pastebi dailininko dėmesį istorinei tautos praeičiai, folklorinį mąstymą ir fantastinį kūrybos pobūdį. Jo mąstymo krypčiai bei vidinio pasaulio tobulėjimui turėjo didelės reikšmės Vydūno pažiūros ir lietuvių romantikų iškeltas požiūris į Indiją, kaip baltų protėvynę.
(...) Ir vis dėlto daugiausia peno jis gavo iš moderno, kuris buvo svarbiausias visų jo meninių ieškojimų postūmis. Susipažinęs iš arčiau su šia meno kryptimi jaunystėje, jis nuolat juto jos trauką. Pirmiausiai modernui jis išliko ištikimas tuo, kad buvo įsitikinęs, jog grožis – tai ne realios tikrovės ypatybių perkėlimas į meną, o poetinės dailininko fantazijos vaisius. (...) Tad tikrovės regimybę jis pakylėdavo iki folklorinio mąstymo, įžvelgdavo joje ir praeities prisiminimus, ir ateities nuojautą.
Parengta pagal: N. Tumėnienės įvadinį straipsnį kataloge „Kazys Šimonis“ / sud. N. Tumėnienė, Vilnius: Vaga, 2006, p. 15, 20.

Šiandien galerijoje galima įsigyti

Pavadinimas Kaina
Malda €465.00
Skausmas €1800.00
Kalnų šventykla €4525.00
Senkapiai €1420.00
Be pavadinimo €2245.00
Draugai €1655.00
Vėjelis €1540.00

Pardavimų istorija

Aukcionas Loto nr. Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina
II Vilniaus aukcionas 37 Miškas €1737.72 €3012.05
II Vilniaus aukcionas 36 Priekalnės €1737.72 €2085.26
III Vilniaus aukcionas 35 Prie pasakų angos €1737.72 €3880.91
III Vilniaus aukcionas 36 Peizažas su medžiu €1621.87 €2606.58
IV Vilniaus aukcionas 12 Mergelė su ramunėm €1969.42 €2201.11
IV Vilniaus aukcionas 13 Šešėliai €1737.72 €1737.72
VIII Vilniaus aukcionas 22 Kauno Vytauto Didžiojo bažnyčia €926.78 €926.78
X Vilniaus aukcionas 87 Alyvų šakelė €1679.80 €1679.80
XI Vilniaus aukcionas 4 Palangos parko kampelis €130.33 €173.77
XIX Vilniaus aukcionas 1 Vaidilutė €1042.63 €1042.63
XIX Vilniaus aukcionas 2 Deivė Jūratė €4199.49 €8688.60
XIX Vilniaus aukcionas 3 Aušra €1216.40 €1216.40
XIX Vilniaus aukcionas 4 Piemenukas prie pasakų vartų €4286.38 €9847.08
XIX Vilniaus aukcionas 5 Karalaičio pasakų miestas €4402.22 €13032.90
XX Vilniaus aukcionas 40 Praeitis €1042.63 €1216.40
XXI Vilniaus aukcionas 38 Pasakos kraštas €1042.63 €1042.63
XXIII Vilniaus aukcionas 26 Preliudas €1042.63 €1042.63
XXVII Vilniaus aukcionas 18 Svajonių miestas €1969.42 €4778.73
XXVIII Vilniaus aukcionas 24 Sodybos liekanos €1361.21 €1361.21
XXIX Vilniaus aukcionas 13 Trakų pilies griuvėsiai €2201.11 €2259.04
XXIX Vilniaus aukcionas 110 Autoportretas €217.22 €246.18
XXXI Vilniaus aukcionas 37 Muzikos miestas €1737.72 €1737.72
XXXII Vilniaus aukcionas 25 Pakluonis €2838.28 €2838.28
XXXII Vilniaus aukcionas 26 Sodybos liekanos €1679.80 €2085.26
XXXIII Vilniaus aukcionas 86 Palangos parko pušelės €275.14 €463.39
XXXIV Vilniaus aukcionas 3 Mykolo Šleževičiaus ir jo sutuoktinės Domos portretas €2606.58 €2606.58
XXXVI Vilniaus aukcionas 32 Simfonija €2500.00 €2500.00
XXXVII Vilniaus aukcionas 25 Kompozicija su piramidėmis €1900.00 €1900.00
XXXVIII Vilniaus aukcionas 38 Vaidilutė (Mergaitė su žiburiu) €1900.00 €1900.00
XLIV Vilniaus aukcionas 26 Žemės žiedai €1500.00 €1500.00
XLIV Vilniaus aukcionas 27 Simfonija. Andante €2500.00 €2900.00
XLIV Vilniaus aukcionas 28 Miglose €1500.00 €1500.00
XLIV Vilniaus aukcionas 29 Koplytstulpiai €1200.00 €1500.00
XLV Vilniaus aukcionas 25 Žiema €1400.00 €1600.00
XLV Vilniaus aukcionas 37 Be pavadinimo €1500.00 €1500.00
XLV Vilniaus aukcionas 38 Be pavadinimo €1500.00 €1500.00
XLV Vilniaus aukcionas 39 Povandeninis pasakų pasaulis €2600.00 €4300.00
XLVII Vilniaus aukcionas 51 Vėjo pagairėje (variantas) €1200.00 €1200.00
XLVII Vilniaus aukcionas 52 Pušelės €2600.00 €2600.00
XLIX Vilniaus aukcionas 40 Ramybės šalis €11750.00 €20250.00
XLI Vilniaus Aukcionas 9 Medžiai €1800.00 €2000.00
XXXIII Vilniaus aukcionas 94 Žiema €3301.67 €3301.67
XXXIII Vilniaus aukcionas 93 Šešėliai €2201.11 €2606.58
L Vilniaus aukcionas 7 Vaidilutė €2200.00 €2200.00
L Vilniaus aukcionas 9 Moteris su žvake €2900.00 €3200.00
L Vilniaus aukcionas 10 Laukinės galvutė €2600.00 €2600.00
L Vilniaus aukcionas 12 Vaikystės pasaulis €1400.00 €1700.00
LI Vilniaus aukcionas 9 Peizažas su upės vingiu €1500.00 €1700.00
LII Vilniaus aukcionas 16 Miško miestas €1500.00 €1500.00
LIII Vilniaus aukcionas 56 Pasakos kraštas €1300.00 €1450.00
LIII Vilniaus aukcionas 58 Žiema €1400.00 €1400.00
LV Vilniaus aukcionas 35 Be pavadinimo €2600.00 €2600.00
LVI Vilniaus aukcionas 5 Vasaros naktis €1500.00 €1500.00
LVII Vilniaus aukcionas 49 Be pavadinimo €1700.00 €1700.00
LVII Vilniaus aukcionas 50 [Pienių simfonija] €1700.00 €1950.00