Vaclovas Kosciuška

1911-1984


Biografija

„Turėjo praeiti ne vienas dešimtmetis, kad paaiškėtų: didelė dalis Kosciuškos ‚senamadiškųjų‘ darbų reprezentuoja meną, be kurio aukštoji kultūra su savo viršūnėmis prarastų orientyrus, nes neturėtų atskaitos taškų. Geriausi jo peizažai, natiurmortai, portretai - visuomenės daugumos priimtas profesionalumo etalonas, ‚salonų menas‘, kuris aplenkdamas muziejų rinkinius iš pradžių nukeliauja į dailės mėgėjų namus, o vėliau jau randa kelią ir į nacionalines kolekcijas, įgydamas klasikos statusą.”

G. Jankevičiūtė, „Įvadas” in: XX a. romantikas Vaclovas Kosciuška (parodos katalogas, Vilnius: LDM, 2011): p. 18


Šiandien galerijoje galima įsigyti

Pavadinimas Kaina
Vinco Kudirkos portretas €275.00
Aleksandro Puškino portretas €175.00
Šv. Kristoforas €175.00
Genijus Račiūnas [kompozitorius Antanas Račiūnas] €1540.00
Besikeičiantis pajūrio dangus €830.00
Lisabona, Edvardo VII parkas €300.00
Pastoralinė scena €5670.00

Pardavimų istorija

Aukcionas Loto nr. Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina
XXVII Vilniaus aukcionas 7 Paris. Pont Neuf €2316.96 €3185.82
XXXII Vilniaus aukcionas 42 Ryto peizažas €695.09 €695.09
XXXIII Vilniaus aukcionas 58 Kopos ir jūra €839.90 €839.90
XXXVI Vilniaus aukcionas 34 Visasąjunginės Liaudies ūkio pasiekimų parodos Maskvoje pastatas €250.00 €250.00
XXXVI Vilniaus aukcionas 107 Juozo Miltinio portretas €300.00 €300.00
XLIV Vilniaus aukcionas 22 Naujosios Vilnios peizažas €390.00 €390.00
XLV Vilniaus aukcionas 7 Lisabona, Edvardo VII parkas €190.00 €250.00
XLV Vilniaus aukcionas 8 Naujosios Vilnios apylinkių peizažas €220.00 €220.00
XLV Vilniaus aukcionas 36 Nature morte €490.00 €510.00
XXXI Vilniaus aukcionas 38 Kunigaikštytės Birutės tėviškės krantai €1129.52 €1129.52
XXVI Vilniaus aukcionas 22 Druskininkų bažnyčia €695.09 €695.09
LVII Vilniaus aukcionas 48 Natiurmortas su vaikiškais žaisliukais €680.00 €720.00