Antanas Gudaitis

1904-1989


Biografija

„Lietuvių tapybos raidos kontekste iškyla unikalaus, asmeniško šio dailininko meninio pasaulio reikšmė. (...) Gudaičio kūryba yra toji grandis, kuri jungia tarpukario moderniosios meninės raiškos pradus su pokariniais lietuvių meninės kultūros kompromisais, naujovėmis ir įvairialype raida. (...)

Gudaitis - vienas iš garsiojo savo ryžtingais reformistiniais teoriniais ir praktiniais manifestais 4-ojo dešimtmečio dailininkų grupės „Ars‘ iniciatorių ir nuosekliausias arsininkų idėjų puoselėtojas.

Ryškų atsinaujinimo laikotarpį dailininko kūryba patyrė 6-ojo dešimtmečio pabaigoje - plastinė jos išraiška įgavo kur kas kontrastingesnės spalvinės bei tekstūrinės ekspresijos, emocingo, vitališko monumentalumo, nevienareikšmės žanriniu požiūriu sugestijos.”

H. šabasevičius, „Antanas Gudaitis”  in: 100 šiuolaikinių Lietuvos dailininkų, sud. R. Jurėnaitė, Vilnius: R.Paknio leidykla, 2000, p. 52.


Šiandien galerijoje galima įsigyti

Pavadinimas Kaina
Moters torsas €3100.00
Pavilnys €2260.00
Veidas ir gėlės €0.00

Pardavimų istorija

Aukcionas Loto nr. Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina
XXXIX Vilniaus aukcionas 10 Du vyrai prie jūros €9000.00 €20000.00
XXXIX Vilniaus aukcionas 11 Prie sodybos €1200.00 €2000.00