Jonas Vaitys

1903-1963


Biografija

J. Vaitys gimė 1903 m. Kaune, per Pirmąjį pasaulinį karą kartu su tėvais patraukė į Rusiją, mokėsi Briansko gimnazijoje. 1918 m. grįžo į Lietuvą, 1922 m. išlaikė konkursinius egzaminus į Justino Vienožinskio įsteigtus Piešimo kursus, kurie netrukus buvo perorganizuoti į Kauno meno mokyklą. Čia jam tapybą dėstė Vienožinskis ir Adomas Varnas. Kadangi 1928 m., kai jis baigė Kauno meno mokyklą, pastaroji neturėjo aukštosios mokyklos statuso, tų pačių metų lapkritį J. Vaitys eksternu įgyja diplomą Vilniaus dailės akademijoje. Iškart po to išvažiavo mokytojauti į Panevėžį, tik 1940 m. J. Vaitys perkeltas į Kauno VI gimnaziją, o 1945 m. sausio 1 d. paskiriamas Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės instituto direktoriaus pavaduotoju mokslo reikalams, 1947 m., atleidus Liudviką Strolį iš direktoriaus pareigų, - instituto direktoriumi. 1951 m. pašalinamas iš šių pareigų, bet A. Janulis, kuris tuo metu buvo paskirtas Kauno politechnikos instituto Grafinių darbų ir piešimo katedros vedėju ir priėmė Vaitį, puikų pedagogą, į savo katedrą.

„Jono Vaičio darbus nesunku atpažinti pagal jo mėgstamus komponavimo būdus, spalvų gamą, paveiksle pasklidusią šviesą, peizažuose dažnai švytinčią iš gilumos ar dangaus. Beveik visose kompozicijose judėjimas vyksta iš kairės į dešinę, kur tolumije paliekama laisva erdvė atokvėpiui. Arba žiūrovo žvilgsnis kreipiamas į paveikslo gilumą bėgančiais keliais. Išraiškingas dangus - tapybiškas, dažnai nuklotas debesimis - ramiais ar audringais. Laikui bėgant keitėsi tik tapymo būdas - nuo impresionistinio link dekoratyviai apibendrinto. Pokario peizažai šiek tiek išsiskiria iš bendros kūrybos: smulkūs potėpiai, toninė tapyba, sukonkretinti vaizdai. (...) Tapybiškuose gamtos vaizduose atsispindi autoriaus temperamentas ir XX amžiaus lietuvių dailei būdingi grožio idealai.”

Parengta pagal  N. Tumėnienės tekstą kataloge „Jonas Vaitys. Tapyba”, red. D. Zovienė, Vilnius: LDS PĮ Dailės leidybos ir informacijos centras „artseria”, 2003, p. 6-12. 

 


Šiandien galerijoje galima įsigyti

Pavadinimas Kaina
Ties Nemuno ir Merkio santaka €1420.00
Mauduoliai €450.00
Kaimo kelio peizažas €430.00

Pardavimų istorija

Aukcionas Loto nr. Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina
XII Vilniaus aukcionas 39 Peizažas €521.32 €637.16
XVI Vilniaus aukcionas 65 Audra ateina €1448.10 €1563.95
XVII Vilniaus aukcionas 29 Pirmasis sniegas €1390.18 €1390.18
XXVI Vilniaus aukcionas 1 Brazilka €1390.18 €4923.54
XXIX Vilniaus aukcionas 10 Senamiesčio vaizdas (Ukmergė) €434.43 €434.43
XXXIII Vilniaus aukcionas 34 Jūra €434.43 €434.43
XXXIII Vilniaus aukcionas 48 Palangos pliaže €434.43 €434.43
XXXIII Vilniaus aukcionas 49 Tiltas Palangoje vakarop €434.43 €434.43
XXXIII Vilniaus aukcionas 50 Kopose €434.43 €521.32
XXXVII Vilniaus aukcionas 44 Paryžiaus bulvaras naktį €1850.00 €1950.00
XLIII Vilniaus aukcionas 22 Vakaras €360.00 €360.00
XLIII Vilniaus aukcionas 23 Prie Baltijos jūros €440.00 €720.00
XLIII Vilniaus aukcionas 24 Rūkas išsisklaido €440.00 €1150.00
XLIII Vilniaus aukcionas 25 Saulei nusileidus €390.00 €1510.00
XLIII Vilniaus aukcionas 26 Saulėlydis ties tiltu €390.00 €590.00
XLV Vilniaus aukcionas 137 Kortų kaladės projektas €360.00 €360.00
XLIX Vilniaus aukcionas 7 Saulė nusileido €340.00 €620.00
XLIX Vilniaus aukcionas 8 Kopose €340.00 €380.00
XLIX Vilniaus aukcionas 9 Baltija su tiltu horizonte €170.00 €210.00
XXXIII Vilniaus aukcionas 51 Lietus artėja €434.43 €434.43
XXX Vilniaus aukcionas 17 Valtys €637.16 €637.16
LIII Vilniaus aukcionas 21 Saulėlydis €420.00 €560.00
LIII Vilniaus aukcionas 22 Pakrantės motyvas €480.00 €480.00
LIII Vilniaus aukcionas 23 Pajūry €540.00 €820.00
LIII Vilniaus aukcionas 62 Šienapjūtė €420.00 €420.00
LIV Vilniaus aukcionas 9 Kauno HES €360.00 €360.00
LIV Vilniaus aukcionas 10 Kauno HES €360.00 €360.00
LIV Vilniaus aukcionas 11 Pasivaikščiojimas €390.00 €390.00
LV Vilniaus aukcionas 30 Šienapjūtė €360.00 €360.00
LV Vilniaus aukcionas 32 Vaikai žiemą €360.00 €360.00
LV Vilniaus aukcionas 31 Prieš audrą €390.00 €470.00
LVI Vilniaus aukcionas 9 Šienapjūtės darbai €420.00 €420.00