Giedrius Kazimierėnas

g. 1948


Biografija

„G. Kaimierėną traukia figūrinės kompozicijos, ie čia jis yra pasiekęs nemenkų rezultatų. Imponuoja tapytojo pastangos kurti fantastišką atmosferą tapant realius daiktus, darbuotis savotiško fantastinio realizmo srityje. Jis geba gražiai derinti labai realiai, apčiuopiamai nutapytus objektus su jų blankiais atspindžiais, neaiškiais šmėstelėjimais.”

Parengta pagal: A. Andriuškevičius, „Lietuvių dailė: 1975-1995”, Vilnius: VDA leidykla, 1997, p. 32.


Šiandien galerijoje galima įsigyti

Pavadinimas Kaina

Pardavimų istorija

Aukcionas Loto nr. Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina
XXXII Vilniaus aukcionas 12 Bokštas €1129.52 €1129.52
XLI Vilniaus Aukcionas 52 Mindaugo karūnavimas €2600.00 €2600.00
LVII Vilniaus aukcionas 60 „Naktis“ VIII €880.00 €880.00