Domicelė Tarabildienė

1912-1985


Biografija

D. Tarabildienė gimė 1912 m. Anykščių rajone. 1929-1935 m. mokėsi Kauno meno mokykloje skulptūros studijoje, kurią baigė su rekomendacija tęsti studijas užsienyje. Dar mokydamasi Meno mokykloje, pradėjo dirbti grafikos srityje, iliustravo keletą knygų vaikams. Pasaulinėje Paryžiaus parodoje 1937 m. Tarabildienės iliustracijos buvo apdovanotos aukso medaliu. 1937-1939 m. Tarabildienė, kaip švietimo ministerijos stipendininkė, toliau studijavo skulptūrą Paryžiuje, Valstybinėje aukštojoje dekoratyvinės dailės mokykloje.

Parengta pagal: XX a. lietuvių dailės istorija, 1900-1940, red. kolegija: P. Aleksandravičius ir kt., Vilnius: Vaga, 1983, p. 328

 

„Monolitišką figūrų ritmą dailininkė suranda raižinyje „Trise” (1965). (...) Dabar savo darbuose dailininkė naudoja kelių spalvų derinius, nuotaikas kuria tonine gradacija nuo juodos iki šviesiai pilkos. Kai kurie estampai pabarstomi bronzos milteliais, juodos plokštumos praskutamos iki balto fono, nuo to plastinis vaizdas įgauna skambumo, švytėjimo ir reljefiškumo (jau minėtas raižinys „Trise” ir kt.).”

Z. Žemaitytė, „Domicelė Tarabildienė”, Vilnius: Vaga, 1973, p. 32.

„Kokios temos dailininkė imtųsi, - kaip leitmotyvas ją lydi simbolika, artima liaudies pasaulėjautai, išreikštai audiniuose, dainose, raižiniuose: stilizuotos saulės, žvaigždės, paukščiai, gėlių žiedai, geometriniai ornamentai. D. Tarabildienė lakštuose ir konkretūs daiktai virsta apibendrinančiais kurį nors gyvenimo reiškinį simboliais.  

Įdomus pastarųjų metų raižinys „Saulė” (1967). (...) Apibendrintas piešinys, dekoratyvūs ornamento ritmai kuria taurią, sukauptą nuotaiką, kurios nepažeidžia net populiarios dainelės posmas, įrėžtas apatinėje lakšto juostoje, nes raidės ištirpsta bendrame ornamento audinyje.”

Z. Žemaitytė, „Domicelė Tarabildienė”, Vilnius: Vaga, 1973, p. 35.   


Šiandien galerijoje galima įsigyti

Pavadinimas Kaina
Čiūčia liūlia mažutėli €245.00
Pavasario šventė €245.00
Mergelė €240.00

Pardavimų istorija

Aukcionas Loto nr. Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina
IV Vilniaus aukcionas 132 Nuoga €347.54 €405.47
XXXV Vilniaus aukcionas 77 Homo Vegetus €173.77 €173.77
XXXVIII Vilniaus aukcionas 111 Naktis €210.00 €210.00
XLI Vilniaus Aukcionas 13 Kompozicija tautine tematika €290.00 €440.00
XLI Vilniaus Aukcionas 17 Pajūrys €290.00 €400.00
XLII Vilniaus aukcionas 71 Ciklas „Motinystė“ (12 vnt . originaliame aplanke) €390.00 €650.00
XLIV Vilniaus aukcionas 32 Gėlės €90.00 €160.00
XLIX Vilniaus aukcionas 102 Atminimo žiedai €90.00 €90.00
XIX Vilniaus aukcionas 79 Mergelė €173.77 €231.70
LIII Vilniaus aukcionas 152 Pirmoji mokykla €180.00 €210.00
LIII Vilniaus aukcionas 153 Saulėlydis Palangoje €240.00 €260.00
LVI Vilniaus aukcionas 29 Natiurmortas su rožėmis €290.00 €290.00
LIX Vilniaus aukcionas 92 Vilniaus Motina €100.00 €140.00