LII Vilniaus aukcionas

Parsisiųsti katalogo PDF versiją


Rezultatai

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti

Loto numeris Autorius Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina

1 Jonas Čeponis Peizažas

2 Jonas Čeponis Mergina

3 Jonas Čeponis Aktas 2

4 Jonas Čeponis Mergina

5 Jonas Čeponis Aktas

6 Jonas Čeponis Seni vartai

7 Jonas Čeponis Rūpintojėlis

8 Antanas Samuolis Liga

9 Jonas Mackevičius Pievoje

10 Antanas Žmuidzinavičius Kopų peizažas

11 Adomas Varnas Pamiškė. Etiudas III

12 Adomas Varnas Peizažas su sodyba

13 Zigmas Petravičius Paupy

14 Vytautas Kairiūkštis Paplūdimio motyvas

15 Adomas Galdikas Veidas su lelijos žiedu

16 Kazys Šimonis Miško miestas

17 Aleksandras Vitulskis Baltieji Lakajai II

18 Česlovas Znamierovskis (Czesław Znamierowski) Prie ežero

19 Česlovas Znamierovskis (Czesław Znamierowski) Upelis

20 Česlovas Znamierovskis (Czesław Znamierowski) Peizažas su upelio vingiu

21 Česlovas Znamierovskis (Czesław Znamierowski) Neris

22 Jonas Buračas Tiltelis

23 Jurgis Virbickas Jurbarko užtvanka

24 Edmundas Žiauberis Upė

25 Leonas Katinas Šieno vežimas. Eskizas

26 Genovaitė Vajėgaitė–Narkevičienė (atrib.) Vestuvės

27 Monika Bičiūnienė Pradžia liepos

28 Sergejus Šominas (Сергей Николаевич Шомин) Kauno panorama su Soboru

29 Aleksandras Gavruška Dvigubas pastatymas

30 Kęstutis Gvalda (atrib.) Vyro portretas

31 Bronė Mingilaitė-Uogintienė Moters portretas (Autoportretas?)

32 Sergejus Gračiovas Natiurmortas su gėlėmis

33 Marija Račkauskaitė Cvirkienė Natiurmortas

34 Leonardas Tuleikis Natiurmortas

35 Valentinas Antanavičius Natiurmortas su ąsočiu

36 Algirdas Petrulis Natiurmortas su gėlėmis

37 Adelė Medutytė Astrų puokštė

38 Romualdas Stankevičius Natiurmortas su gėlių vaza

39 Augustinas Savickas Juodieji kalnai

40 Vladas Karatajus Peizažas

41 Bronius Uogintas (jaunesn.) Beržynėlis prie Vingio parko

42 Georgij Čerepov (George Cherepov) Peizažas

43 Pranciškus (Pranas) Porutis Upės pakrantės peizažas

44 Alfonsas Motiejūnas Prie Kuršių įlankos

45 Juozapas Miliūnas Vasara Aukštaitijoje

46 Vincas Norkus Gubos

47 Adelė Medutytė Žiemos šarma

48 Adelė Medutytė Kadugiai Nerijoje

49 Liudas Pocius Aukštadvario apylinkės (Nikronio ežeras)

50 V. Kaminskas Lieptelis

51 Stasys Jusionis Prie Ventės

52 Stasys Jusionis Ieva prie ežero

53 Kazimieras Tutkus Rudens etiudas

54 Jeronimas Čiuplys Sodyba

55 Vytautas Viktoras Banaitis Neris

56 Vytautas Viktoras Banaitis Vilnius žiemą

57 Jonas Mackonis-Mackevičius Vilniaus barbakanas

58 Gintarė Uogintaitė (Bielskienė) Peizažas su bažnyčia

59 Nijolė Valadkevičiūtė Valtis

60 Linas Leonas Katinas Gatvė

61 Linas Leonas Katinas Kiemas

62 Algis Griškevičius Prie sinagogos

63 Jūratė Mykolaitytė Skrajojantis olandas

64 Vygantas Paukštė Vaišių stalas

65 Dalia Kasčiūnaitė Natiurmortas I

66 Dalia Kasčiūnaitė Natiurmortas II

67 Jonas Gasiūnas Vilniaus peizažas

68 Vygantas Paukštė Pamatė

69 Remigijus Jusionis Triumfo arka

70 Gražina Vitartaitė Pavasaris

71 Gražina Vitartaitė Kamerinis motyvas

72 Valdas Gilius Ženklas

73 Mykolas Labuckas Scenovaizdžio projektas

74 Izaijas Kulvianskis (Issai Kulvianski) Peizažas su figūromis

75 Maksas Bandas (Max Band) Natiurmortas su chrizantemomis ir moline figūrėle

76 Samuelis Tepleris (Shmuel Tepler) Natiurmortas

77 Samuelis Tepleris (Shmuel Tepler) Nue

78 Jonas Rimša Indėnai kalnuose

79 Vytautas Kasiulis Cirko akrobatas ant žirgo

80 Kazimieras Žoromskis Abstrakti kompozicija

81 Kazimieras Žoromskis Be pavadinimo

82 Pranas Gailius Iš ciklo „Surface émue“ („Jautrus paviršius“)

83 Vytautas Kazimieras Jonynas Gėlės

84 Antanas Liutkus Burlaiviai Villefranche sur mer įlankoje

85 Antanas Liutkus Natiurmortas

86 Stasys Žilys Natiurmortas

87 Stasys Žilys Peizažas su jojikais

88 Stasys Žilys Peizažas su bažnyčia

89 Adomas Galdikas Abstrakti kompozicija

90 Magdalena Birutė Stankūnas Abstrakti kompozicija

91 Aleksandras Vitulskis Gatvelė

92 Nežinomas autorius (XX a., Lietuva) Parke

93 Vita Kaminskaitė Trys seserys

94 Vytautas Kalinauskas Vilniaus motyvas su rožėm

95 Balys Lukošius Vilnius, Dauguviečio gatvė (dab. Odminių)

96 Giedrius Jonaitis Prisiminimai apie Vilnių

97 Teodoras Kazimieras Valaitis Mergaitė

98 Teodoras Kazimieras Valaitis Undinė

99 Rimtautas Gibavičius Iš ciklo „Vilnius”. Miesto vaizdas nuo J. Basanavičiaus gatvės

100 Elvyra Kairiūkštytė 2 motyvai su egiptietiškom figūrom

101 Elvyra Kairiūkštytė Vyras. Moteris.

102 Elvyra Kairiūkštytė Pora

103 Birutė Žilytė Augalai II. Rožė

104 Rimvydas Ray Bartkus Be pavadinimo

105 Virginija Kalinauskaitė Žiurkė

106 Nijolė Valadkevičiūtė Triptikas Discovery

107 Marius Liugaila Prof. Antanas Gudaitis

108 Marius Liugaila Prof. Stasys Ušinskas

109 Romanas Krasninkevičius Daktaras Vincas Kudirka

110 Romanas Krasninkevičius Paulius Galaunė

111 Rytis Valantinas Diptikas „Romantiškas” (dailėtyrininko Alfonso Andriuškevičiaus portretas) │ „Dailininkas ir dirbtuvė” (menininko Valentino Antanavičiaus portretas)

112 Antanas Rimantas Šakalys Lietuvos karalius Mindaugas

113 Antanas Rimantas Šakalys Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas

114 Antanas Rimantas Šakalys Lietuvos didysis kunigaikštis Algirdas

115 Antanas Rimantas Šakalys Lietuvos didysis kunigaikštis Kęstutis

116 Antanas Rimantas Šakalys Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas

117 Nežinomas autorius (XIX a. pab., Lietuva?) Angelas Sargas

118 Nežinomas autorius (XIX a. pab., Lietuva?) Nekaltojo Prasidėjimo Švč. Mergelė Marija

119 Nežinomas autorius (XIX a. pab., Lietuva?) Švč. Mergelė Marija Maloningoji

120 Nepriskirtas Plakatas „Gediminas, Lietuvos didis kunigaikštis 1315–1340 metuose“

121 Nepriskirtas Plaketė „Vladislovas Jogaila”

122 Bronius Šaliamoras (atrib.) Lietuvos prezidento Antano Smetonos bareljefas

123 Boleslovas Savsenavičius (fotografas) Vytauto Didžiojo universiteto humanitarų 1932 m. absolventų ir dėstytojų fotografijų vinjetė

124 A. Subačius Skautas

125 Jonas Juozas Burba Plakatas „Darius ir Girėnas“

126 Nepriskirtas Proginė saldainių fabriko „Rūta” dėžutė

127 Nepriskirtas Akinių futliaras

128 Nežinomas autorius (XX a., Lietuva) Prisikėlęs Kristus

129 Leonas Strioga Paskutinioji pagonė

130 Jadvyga Mozūraitė - Klemkienė Kūrėja

131 Bronislovas Zalensas Kanklininkės

132 Bronislovas Zalensas Motinystė

133 Leokadija Belvertaitė (1904–1992) | Kauno kombinatas 'Dailė' Slidininkė

134 Valdemaras Manomaitis Dekoratyvinė vaza

135 Valdemaras Manomaitis Dekoratyvinė vaza

136 Valdemaras Manomaitis Dekoratyvinė vaza

137 Valdemaras Manomaitis Dekoratyvinė vaza

138 Valdemaras Manomaitis Dekoratyvinė vaza su stirnų motyvu

139 Gražutė Čepaitė-Ragauskienė Dekoratyvinė vaza

140 Nežinomas autorius (XX a. II p., Lietuva) Dekoratyvinė lėkštė