XLIX Vilniaus aukcionas

Parsisiųsti katalogo PDF versiją


Rezultatai

Loto numeris Autorius Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina
1 Jurijus Baltrūnas Jūros peizažas €120.00 Neparduotas
2 Sergejus Gračiovas Baltijos jūra €490.00 €490.00
3 Edvardas Malinauskas Blyški šviesa €180.00 Neparduotas
4 Edvardas Malinauskas Prie Baltijos €150.00 €150.00
5 Kornelijus Stoškus Jūra €290.00 Neparduotas
6 Jonas Buračas Ronžės kopa €1400.00 Neparduotas
7 Jonas Vaitys Saulė nusileido €340.00 €620.00
8 Jonas Vaitys Kopose €340.00 €380.00
9 Jonas Vaitys Baltija su tiltu horizonte €170.00 €210.00
10 Vincas Dilka Baltijos jūra €1400.00 €3100.00
11 Sergejus Gračiovas Nida €300.00 Neparduotas
12 Sergejus Gračiovas Neringos kopos €490.00 €490.00
13 Michail Distergeft Palanga €450.00 €530.00
14 Vincas Norkus Preila €270.00 €270.00
15 Vincas Norkus Prie Baltijos jūros €520.00 €760.00
16 Pranas Gudaitis Pajūrio motyvas €90.00 €90.00
17 J. Milius Pajūrio peizažas €190.00 Neparduotas
18 Kazys Valdemaras Abramavičius Jūra €90.00 Neparduotas
19 Sergejus Gračiovas Pliaže €230.00 Neparduotas
20 Sergejus Gračiovas Pliaže €190.00 Neparduotas
21 Juozas Algirdas Pilipavičius Pajūry €240.00 Neparduotas
22 Jonas Čeponis Prie jūros €12900.00 €20900.00
23 Sergejus Gračiovas Kryme (vieniša figūra) €300.00 Neparduotas
24 Irena Trečiokaitė - Žebenkienė Gurzufas naktį €290.00 €290.00
25 Česlovas Janušas Valčių prieplaukoje €430.00 €430.00
26 Algirdas Petrulis Uoste €700.00 €1050.00
27 Jonas Čeponis Laivai €8900.00 €8900.00
28 Sergejus Gračiovas Prieš imtynes €190.00 Neparduotas
29 Sergejus Gračiovas Tinklinis €190.00 €190.00
30 Mošė Rozentalis (Moshe Rosenthal) Palangos Smėlio gatvelė €180.00 €360.00
31 Arūnas Rutkus Nidos motyvas €290.00 €440.00
32 Neemija Arbit Blatas Prieplauka €2900.00 €2900.00
33 Gustav Rüggeberg Žvejų valtys mariose €800.00 €800.00
34 Helene Neumann Neringos peizažas €1800.00 Neparduotas
35 Hermann Dienz Žvejų valtys Nidoje €960.00 Neparduotas
36 Willi Wolfermann Nidos peizažas €900.00 Neparduotas
37 Hans Simoleit Prieplauka su miesto panorama €190.00 Neparduotas
38 Friedrich Nath Kuršių Nerijos peizažas €1800.00 Neparduotas
39 Jonas Šileika Kauno apylinkių peizažas su Nemunu ir pušimis €14900.00 Neparduotas
40 Kazys Šimonis Ramybės šalis €11750.00 €20250.00
41 Antanas Gudaitis Moters torsas €2600.00 Neparduotas
42 Janina Pleškūnienė Rene Bach Stasiškienės portretas €490.00 Neparduotas
43 Česlovas Znamerovskis (Czesław Znamierowski) Rudens motyvas €280.00 €420.00
44 Bronius Uogintas (jaunesn.) Dvi valtys Drevernoj €340.00 €340.00
45 Feliksas Bulaka Triptikas „Žiema kaime” €290.00 €290.00
46 Leonas Katinas Trys sunkvežimiai €400.00 Neparduotas
47 Povilas Ričardas Vaitiekūnas Dobelė (sapnas apie močiutę kareivinėse) €5200.00 €5200.00
48 Arvydas Šaltenis Autobusas €1500.00 Neparduotas
49 Solomonas Teitelbaumas Krikštai €500.00 Neparduotas
50 Augustinas Savickas Pavasario pradžia €1500.00 Neparduotas
51 Mindaugas Skudutis Peizažas su geltonu aviliu €700.00 Neparduotas
52 Algimantas Jonas Kuras Žeimos peizažas €1900.00 Neparduotas
53 Leonas Linas Katinas Dvipusis kūrinys "Miega" €1950.00 Neparduotas
54 Eglė Velaniškytė Du angelai €690.00 Neparduotas
55 Rimvidas Jankauskas (Kampas) Natiurmortas €1500.00 €1500.00
56 Vidmantas Jusionis Miego pagalvės kalnų papėdėje €800.00 Neparduotas
57 Solomonas Teitelbaumas Kieme €2800.00 Neparduotas
58 Algis Skačkauskas Dviratininkė €490.00 €490.00
59 Algis Skačkauskas Natiurmortas su alyvomis €1350.00 Neparduotas
60 Eugenijus Antanas Cukermanas Abstrakti kompozicija €290.00 €290.00
61 Arvydas Šaltenis Laiptai €290.00 €340.00
62 Arvydas Šaltenis Vakaras Kamajuose (Strazdelis) €3800.00 €3800.00
63 Romas Dalinkevičius Žemė €590.00 Neparduotas
64 Vytenis Lingys Akmenukai IV €1700.00 Neparduotas
65 Raimundas Sližys Berniukas su kortiku €5200.00 €5200.00
66 Naglis Karvelis Kiaušinienė €480.00 €480.00
67 Pranas Domšaitis Natiurmortas su bijūnais (kitoje pusėje – eskizai) €5800.00 Neparduotas
68 Albinas Elskus (Bielskis) Laivai €1750.00 Neparduotas
69 Albinas Elskus (Bielskis) Laivai ir figūros I €200.00 Neparduotas
70 Albinas Elskus (Bielskis) Laivai ir figūros II €200.00 Neparduotas
71 Albinas Elskus (Bielskis) Laivai ir figūros III €200.00 Neparduotas
72 Telesforas Valius Neidentifikuoto miestelio žiemą eskizas €220.00 €290.00
73 Telesforas Valius Ruduo (Freiburge?) €220.00 €280.00
74 Adolfas Vaičaitis Abstrakti kompozicija €80.00 €80.00
75 Adolfas Vaičaitis Abstrakti k ompozicija €140.00 Neparduotas
76 Antanas Tamošaitis Kopose €180.00 Neparduotas
77 Pranas Lapė Abstrakti kompozicija €960.00 Neparduotas
78 Pranas Lapė Atlanto pakrantė I €360.00 Neparduotas
79 Vytautas Kasiulis Natiurmortas su skulptūrėle ir rožių puokšte €2400.00 €2400.00
80 Vytautas Kasiulis Keliauninkas €1100.00 €1100.00
81 Vytautas Kasiulis Cirko artistas €2700.00 €2700.00
82 Vytautas Kasiulis Muzikantas su dama €1900.00 Neparduotas
83 Antanas Rūkštelė Peizažas €2100.00 Neparduotas
84 Antanas Mončys Ežere €730.00 Neparduotas
85 Antanas Mončys Jūra €1200.00 Neparduotas
86 Leonas Urbonas Kompozicija 3 €960.00 Neparduotas
87 Kęstutis Zapkus Žarijos. Iš ciklo Karo vaikai €3300.00 Neparduotas
88 Kęstutis Zapkus Liepsnos. Iš ciklo Karo vaikai €3300.00 Neparduotas
89 Pranas Gailius Bonne anniversaire. Iš ciklo Adret (Saulėkaitoje) €3800.00 Neparduotas
90 Pranas Gailius Iš ciklo Adret (Saulėkaitoje) €3800.00 Neparduotas
91 Alfonsas Dargis Moters torsas €660.00 Neparduotas
92 Nijolė Vedegytė-Palubinskienė Naktis, Allegheny kalnai €190.00 Neparduotas
93 Nijolė Vedegytė-Palubinskienė Mėnesiena, Allegheny kalnai €290.00 Neparduotas
94 Pranas Gailius Estampas iš ciklo D‘un bel Orient (Gražieji Rytai pagal Omaro Chajamo rubajus) €840.00 €900.00
95 Žibuntas Mikšys Rūmai kieme (Hôtel de Châlons) €350.00 Neparduotas
96 Romas Viesulas Iš ciklo „Georgikos“, II €340.00 Neparduotas
97 Romas Viesulas Iš ciklo „Georgikos“, III €340.00 Neparduotas
98 Romas Viesulas Iš ciklo „Georgikos“, IV €340.00 Neparduotas
99 Adolfas Vaičaitis Tinklus taiso €540.00 Neparduotas
100 Albina Makūnaitė Trys mauduolės €90.00 €90.00
101 Albina Makūnaitė Iš ciklo "Baladė apie Ievą" €140.00 €140.00
102 Domicelė Tarabildienė Atminimo žiedai €90.00 €90.00
103 Romanas Šaliamoras Nida €130.00 Neparduotas
104 Vladislovas Žilius Klaipėda €160.00 €160.00
105 Stasys Krasauskas Rytas. Iš ciklo Langas €590.00 Neparduotas
106 Stasys Krasauskas Svaja. Iš ciklo Langas €590.00 Neparduotas
107 Stasys Krasauskas Muzika. Iš ciklo Langas €590.00 Neparduotas
108 Stasys Krasauskas Vakaras. Iš ciklo Langas €590.00 Neparduotas
109 Danutė Gražienė Balti fragmentai €260.00 Neparduotas
110 Edmundas Žiauberis M. K. Čiurlionio takais. Švendubrė €180.00 Neparduotas
111 Mikalojus Povilas Vilutis Be pavadinimo €190.00 Neparduotas
112 Kazys Daugėla Draugystė (Austrija) €290.00 Neparduotas
113 Kazys Daugėla Žiema €290.00 Neparduotas
114 Vaclovas Straukas Kuršių marios. Juodkrantė I €190.00 Neparduotas
115 Vaclovas Straukas Kuršių marios. Juodkrantė II €190.00 Neparduotas
116 Juozas Kazlauskas Audra €220.00 Neparduotas
117 Juozas Kazlauskas Baltoji tyla. Iš ciklo „Arkties atradėjų keliais“ €220.00 Neparduotas
118 Juozas Kazlauskas Jūrų vėpliai. Prano Juozapo žemė. Iš ciklo „Dingusių poliarinių ekspedicijų pėdsakais“ €220.00 Neparduotas
119 Autorius Nežinomas Lietuvių liaudies medinė skulptūra „Šv. Izidorius (Sėjėjas)“ €880.00 Neparduotas
120 Autorius Nežinomas Lietuvių liaudies medinė skulptūra „Jėzus Nazarietis“ €250.00 €350.00
121 Autorius Nežinomas Lietuvių liaudies medinė skulptūra „Šv. Jonas Nepomukas“ €620.00 €620.00
122 Stanislovas Kuzma Figūra €2900.00 €4000.00
123 Ignas Stropus Palanga: vaizdų albumas / foto I. Stropaus €140.00 €140.00
124 Mikas Pranckūnas Kauno albomas €170.00 €170.00
125 Savelijus Sorinas Pokalbis terasoje Italijos įlankos peizažo fone €7500.00 Neparduotas
126 Guillaume van Bomberghen Kalnų peizažas mėnesienoje €3000.00 Neparduotas
127 Nežinomas autorius Auksinė jūra €1400.00 €2050.00
128 Paul Villars Uostas (Havras) €3100.00 Neparduotas
129 Henri Jules Pauwels Laivai uosto įlankoje €1500.00 Neparduotas
130 Nežinomas autorius Burlaiviai mėnesienoje €1200.00 Neparduotas
131 Jean Pierre Marie Jazet Ambroise Louis Garneray (1783–1857) kūrinio „Mūšis prie Uesano (Combat d’Ouessant)” (1823) litografinė reprodukcija €790.00 Neparduotas
132 O. van Lerberghe Gėlės €980.00 Neparduotas
133 E. Laiva Jūrmalos (?) krantas €480.00 Neparduotas
134 Richard Valdemar Ingelsson Pliaže €90.00 Neparduotas
135 Oskar Hoffmann Brasta €250.00 Neparduotas