XLVII Vilniaus aukcionas

Parsisiųsti katalogo PDF versiją


Rezultatai

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti

Loto numeris Autorius Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina

1 Vytautas Kasiulis Su antele ant pečių

2 Vytautas Kasiulis Pora prie š ventinio stalo

3 Pranas Domšaitis Peizažas su keliu ir artoju (KP – gėlių natiurmortas)

4 Pranas Domšaitis Scena turguje

5 Jonas Rimša Sniegas Bariločėje

6 Jonas Rimša Šeima

7 Jonas Rimša [Sambūris]

8 Jonas Rimša Indėnų šokis

9 Petras Kiaulėnas Peizažas

10 Elena Urbaitytė (Urbaitis) Autoportretas

11 Elena Urbaitytė (Urbaitis) Pianistė

12 Elena Urbaitytė (Urbaitis) Be pavadinimo

13 Nežinomas autorius (XIX a., Lietuva) Diptikas (buvęs procesijų altorius)

14 Nežinomas autorius (XIX a., Lietuva) Šv. Jonas Nepomukas

15 Nežinomas autorius (XIX a., Lietuva) Pieta

16 Konstantinas Gorskis (Gurskis) Nežinomos moters su šiaudine skrybėlaite portretas

17 Jalmaras Hansonas (Hjalmar Hansson, Гансон, atrib.) Kalnų peizažas

18 Izaokas Levitanas (Isaac Levitan) Baržos Volgoje

19 Juozapas Horydas Žiemos peizažas

20 Jan Hawryłkiewicz Ežero peizažas

21 Serafimas Slobodskojus Kauno apylinkių peizažas

22 Ignacas Pinkas (Ignacy Pinkas) Šv. Kazimiero skersgatvis

23 Nežinomas autorius (XX a. I p., Vilnius) Turgus Vilniuje

24 Česlovas Znamierovskis (Czesław Znamierowski) Upės peizažas

25 Emanuelis Mane-Katzas (Emmanuel Mané-Katz) Paryžiaus Notre Dame

26 Robert Genin Imperatoriaus šokis

27 Pinkas Kremenis (Pinchus Krémègne) Natiurmortas su gėlėm

28 Abraham Palukst Acht signierte Radierungen | Mappe Nr . 9 (8 lakštai)

29 Samuelis Bakas (Samuel Bak) Siurrealistinis natiurmortas

30 Simonas Sidabras Interjeras

31 Simonas Sidabras Ligoninės kiemas

32 Simonas Sidabras Palangos botanikos sodas III

33 Simonas Sidabras Ties vartais

34 Simonas Sidabras Vilnius

35 Simonas Sidabras Pokario vakaras

36 Petras Kalpokas Peizažas su tvenkiniu

37 Jonas Šileika Kauno apylinkių peizažas su Nemunu ir pušimis

38 Jonas Mackevičius Žiemos peizažas

39 Česlovas Janušas Peizažas su valtele jūroje

40 Česlovas Janušas Triptikas „Baltijos pakrantės”

41 Leonardas Kazokas (Kazakevičius) Peizažas su upės motyvu

42 Antanas Rūkštelė Prie ežero

43 Jonas Buračas Freda

44 Petras Tarabilda Smūtkelio vekseliai (variantas)

45 Bronė Mingilaitė-Uogintienė Moters aktas

46 Anupras Veščiūnas Birutės kalnas Palangoje

47 Eduardas Krasauskas Panorama nuo Pelėdų kalno su Kauno Soboro vaizdu

48 Stasys Jusionis Kauno apylinkių peizažas

49 Adomas Varnas Pavasaris

50 Kazys Šimonis Kaunas. Italijos g atvė (dabar Mackevičiaus)

51 Kazys Šimonis Vėjo pagairėje (variantas)

52 Kazys Šimonis Pušelės

53 Jonas Buračas Linkuva

54 Jonas Buračas Peizažas (dvipusė akvarelė)

55 Sergejus Gračiovas Kopos prie Baltijos

56 Sergejus Gračiovas Gėlės

57 Jonas Švėgžda Natiurmortas su kačiukais

58 Jonas Švėgžda Natiurmortas su moliūgu ir kaštono lapu

59 Jonas Švėgžda Natiurmortas su beržo šaka

60 Bronė Mingilaitė-Uogintienė Smūtkelis [Švč. Mergelė Marija Maloningoji]

61 Rimtas Kalpokas Kauno centre

62 Algirdas Petrulis Antakalnis

63 Vytautas Viktoras Banaitis Senas malūnas (Vilniaus Verkių malūnas)

64 Vytautas Viktoras Banaitis Bagaslaviškio kaimas (Širvintų rajonas)

65 Vytautas Viktoras Banaitis Senasis Vilnius

66 Rimvydas Kepežinskas Vilniaus senamiestis

67 Aloyzas Stasiulevičius Vilnius

68 Aloyzas Stasiulevičius Karališka Vilniaus panorama

69 Stasys Jusionis Peizažas su rudens medžiais

70 Stasys Jusionis Etiudas

71 Stasys Jusionis Peizažas su sodyba

72 Jonas Čeponis Ruduo

73 Algirdas Petrulis Dvi eglės

74 Algirdas Petrulis Peizažas 18

75 Algirdas Petrulis Galva mėlyname fone

76 Šarūnas Sauka [Keturpėsčias]

77 Vincas Kisarauskas Du karaliai

78 Vincas Kisarauskas Lapkričio nepasibaigęs ketvirtadienis

79 Nijolė Valadkevičiūtė Atostogos I

80 Nijolė Valadkevičiūtė Diptikas „Natiurmortas prieš pietus. Natiurmortas po pietų“

81 Nijolė Valadkevičiūtė Mamai

82 Vytenis Lingys Mėlyna figūra

83 Vytenis Lingys Akmenukai IV

84 Vytenis Lingys Ankštis

85 Vytenis Lingys Sėkla

86 Vidmantas Jusionis Neramus kalnas

87 Vidmantas Jusionis Miego pagalvės kalnų papėdėje

88 Giedrius Kazimierėnas Be pavadinimo

89 Vytautas Krasauskas Mėnesiena

90 Raimundas Mikšys Be pavadinimo

91 Jeronimas Čiuplys Ieva

92 Kazys Kardelis Koplytstulpis

93 Romas Dalinkevičius Sala

94 Adomas Galdikas Grybautoja

95 Juozas Kaminskas Kova šviesos su tamsa

96 Petras Rauduvė Vilniaus apylinkėse

97 Domicelė Tarabildienė Naktis

98 Albina Makūnaitė Kaip pasakoj. Medžiokliai

99 Sigutė Kopustinskaitė-Valiuvienė Sodauto

100 Vytautas Kasiulis Siuzana ir seniai

101 Vytautas Kasiulis Jaučių kinkinys

102 Vytautas Kasiulis Du gaideliai

103 Vytautas Kalinauskas Be pavadinimo (Porà)

104 Vytautas Kalinauskas Senojo Vilniaus zodiakas. Mergelė

105 Stasys Krasauskas Iš ciklo „Giesmių giesmė“

106 Rimtautas Gibavičius Iš ciklo pagal Juditos Vaičiūnaitės poeziją (XVI)

107 Vytautas Jurkūnas Pusryčiai su žmona

108 Mikalojus Povilas Vilutis Agresija III

109 Mikalojus Povilas Vilutis Parašiutininkė

110 Birutė Stančikaitė Prieš vėją

111 Birutė Stančikaitė Rūsti šviesa. I.

112 Petras Repšys Legendos apie šv. Onos bažnyčią (12 vnt.)

113 Elvyra Kairiūkštytė Jaunystė II

114 Antanas Kmieliauskas Vilniaus bokštai

115 Rimtas Tarabilda Paukštė

116 Danutė Jonkaitytė Vyro galva I

117 Danutė Jonkaitytė Vyro galva II

118 Kęstutis Grigaliūnas Namas Cvirkos g-je II

119 Nijolė Valadkevičiūtė Nutrūkusi styga

120 Joana Plikionytė-Bružienė Dainos prisiminimas

121 Vytautas Kazimieras Jonynas Mikalojus Konstantinas Čiurlionis

122 Gražina Didelytė-Abaravičienė Elegija I

123 Gražina Didelytė-Abaravičienė Iš ciklo pagal Justino Marcinkevičiaus eilėraštį „O, tėviške…”

124 Vytautas Varanka Vilniaus Bernardinų bažnyčia

125 Šarūnas Leonavičius Lietuvių liaudies pasakų motyvas

126 Gintaras Gesevičius Pusiausvyra

127 Saulius Ikamas Naujo miesto ritmai III

128 Rimvydas Ray Bartkus Šauksmas | Scream

129 Nežinomas fotografas (XX a. I p., Lietuva) Petro Rimšos skulptūrų nuotraukos (4 vnt.) su Petro Rimšos autografais

130 Petras Rimša Plaketė „Motinystė”

131 Mykolas Labuckas Scenovaizdžio projektas Imrės Kalmano operetei „Silva“

132 Mykolas Labuckas Scenovaizdžio projektas, „Melagis“

133 Bronislovas Zalensas Grybautoja

134 Leokadija Belvertaitė (1904–1992) | Kauno kombinatas 'Dailė' Kanklininkė

135 Leokadija Belvertaitė (1904–1992) | Kauno kombinatas 'Dailė' Slidininkė

136 Valdemaras Manomaitis Vaza su miško žvėrių motyvais

137 Alius Berdenkovas Niekas 2

138 Nežinomas autorius Nežinomo vyro portretas

139 Nepriskirtas Judaikos komplektas, 4 vnt.

140 Nepriskirtas Judaika (Rusija)

141 Nepriskirtas Arbatinukas