XLIV Vilniaus aukcionas

Parsisiųsti katalogo PDF versiją


Rezultatai

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti

Loto numeris Autorius Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina

1 Linas Leonas Katinas Iš ciklo „Ten”

2 Linas Leonas Katinas Iš ciklo „Ten”

3 Rūta Viktorija Katiliūtė Nutolimas

4 Kristina Mažeikaitė Notrdamas eina į saulę

5 Kristina Mažeikaitė Upė

6 Rimvidas Jankauskas (Kampas) Interjeras su dūdele

7 Leonas Urbonas Raudona saulė

8 Leonas Urbonas Takas

9 Ramūnas Čeponis Figūra

10 Adasa Skliutauskaitė Keliaujantys I

11 Adasa Skliutauskaitė Keliaujantys II

12 Arūnas Rutkus Peizažas

13 Audrius Gražys Iš ciklo „Toliai“

14 Gintaras Palemonas Janonis Motyvas XXXIII

15 Petras Ilgūnas Ruduo

16 Petras Ilgūnas Žiema

17 Antanas Žmuidzinavičius Saulėleidis

18 Antanas Rūkštelė Vakaras ant liepto

19 Antanas Rūkštelė Vakarėjant

20 Adomas Galdikas Prie Minijos

21 Alfonsas Krivickas Sodyba su šieno gubomis

22 Vaclovas Kosciuška Naujosios Vilnios peizažas

23 Česlovas Znamierovskis (Czesław Znamierowski) Ankstyvas sniegas (Neris)

24 Jonas Buračas Pajiesys

25 Vincas Norkus Tomo Mano namelis Nidoje

26 Kazys Šimonis Žemės žiedai

27 Kazys Šimonis Simfonija. Andante

28 Kazys Šimonis Miglose

29 Kazys Šimonis Koplytstulpiai

30 Emilija Grajauskaitė–Pazukienė Natiurmortas su alyvomis

31 Evaldas Robertas Aktas

32 Domicelė Tarabildienė Gėlės

33 Jadvyga Mozūraitė - Klemkienė Procesija

34 Vaclovas Kosciuška Natiurmortas su gėlių puokštėmis

35 Adomas Galdikas Prancūzijos Rivjeros pakrantė

36 Vytautas Kasiulis Porà

37 Vytautas Kasiulis Paryžiaus motyvas

38 Algimantas Julijonas Stankevičius - Stankus Autoportretas

39 Algimantas Julijonas Stankevičius - Stankus Peizažas su kryžiumi

40 Jonas Čeponis Vakaras

41 Sergejus Gračiovas Vandensvydis

42 Sergejus Gračiovas Prieš imtynes

43 Raimundas Sližys Gulintis arklys

44 Ramūnas Čeponis Laukas

45 Ramūnas Čeponis Žmogus mieste

46 Juozapas Miliūnas Raudonas debesis

47 Juozapas Miliūnas Vakaro debesys

48 Alfredas Šatas Natiurmortas su indais

49 Alfredas Šatas Natiurmortas su indais ir augalu

50 Alfonsas Motiejūnas Neries vingis

51 Sergejus Gračiovas Rudeniško Vilniaus peizažas su bažnyčia

52 Bronius Uogintas (jaunesn.) Mano kiemas Gorkio gatvėje

53 Bronius Uogintas (atrib.) Vilniaus panorama

54 Antanas Krištopaitis Iš ciklo „Lietuvos kariai ir partizanai“

55 Vytautas Kazimieras Jonynas Mainco vaizdas su katedra

56 Vytautas Kazimieras Jonynas Mainco vaizdas su obelisku

57 Alfonsas Dargis Šeima

58 Alfonsas Dargis Vaikai

59 Nijolė Vedegytė-Palubinskienė Parko pakraštys

60 Nepriskirtas 10-ies estampų rinkinys „Litauische Grafik 76“. Sud. Joachim Bartels (buv. VDR)

61 Arūnas Tarabilda Šeduvos malūne

62 Mikalojus Povilas Vilutis Nikė II

63 Antanina Ramunė Vėliuvienė Vilniaus barokas

64 Antanas Kmieliauskas Vilniaus bokštai

65 Petras Repšys Iliustracija J. Biliūno apsakymui „Pirmutinis streikas”

66 Šarūnas Šimulynas Slidininkai

67 Henrikas Čerapas Rimas (tapytojas Rimvidas Jankauskas–Kampas)

68 Algirdas Pakeliūnas Pilis. Iš ciklo „Kauno senamiestis“

69 Jonas Niepreckis (Jan Neprzecki, sudarytojas) Didžioji Lietuvos kunigaikštystė

70 Theo Tobiasse Rabinų ir vyresniųjų susirinkimas XVI a. Lietuvos kaime (Assemblée des Rabbins et Notables au 16e siècle dans un village de Lithuanie)

71 Neemija Arbit Blatas Scenografijos projektas

72 Neemija Arbit Blatas Skalbėjos

73 Maksas Bandas (Max Band) Paryžiaus motyvas

74 Nepriskirtas Plakatas New Yorko lietuvių dailininkų sąjungos dvidešimties metų sukaktuvinė paroda Kultūros židinyje–1972.XI.25–XII.3