IV Vilniaus aukcionas


Rezultatai

Loto numeris Autorius Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina
5 Valerija Žukauskaitė Inicialas R €43.44 €43.44
7 Valerija Žukauskaitė Į saulę €101.37 €101.37
8 Ettore'is Titas (Ettore Tito) Qui trop embrasse... €492.35 €492.35
9 Ettore'is Titas (Ettore Tito) Les paroles s‘envolent... €492.35 €492.35
12 Kazys Šimonis Mergelė su ramunėm €1969.42 €2201.11
13 Kazys Šimonis Šešėliai €1737.72 €1737.72
19 Z. Ghivolis (Z. Ghivoli) Flirtas €289.62 €463.39
21 Zsigmondas Pálnagy (Zsigmond Pálnagy) Piemuo €2316.96 €2316.96
29 D. Joy Burlaivis prie molo €4778.73 €4778.73
30 Wanda Peltyn-Muszkatowa Vėjas virš auksinių javų €202.73 €202.73
35 Autorius Nežinomas Madona su kūdikiu (Čenstachavos Dievo Motina) €579.24 €579.24
45 Simonas Sidabras Akmenskaldžiai €434.43 €434.43
46 Simonas Sidabras Prie Vilnelės €260.66 €260.66
49 Jurijus Baltrūnas Pas gydytoją €260.66 €897.82
50 Rimtas Kalpokas Žvejys €347.54 €347.54
51 Vincas Norkus Lenino aikštė €231.70 €608.20
52 Vincas Norkus Atokvėpis Lenino aikštėje €231.70 €260.66
54 Oskars Kalêjsas (Oskars Kalêjs) Miško upelis €1013.67 €1013.67
56 Abelis Edelmanas (Abel Edelman) Pavasaris Kauno botanikos sode €289.62 €289.62
62 Leonas Katinas Medis rudenį €2461.77 €3851.95
69 Vytautas Klemka Natiurmortas €579.24 €724.05
72 Alfonsas Motiejūnas Neris €2056.30 €2056.30
73 Alfonsas Motiejūnas Vilniaus apylinkės €1650.83 €1650.83
74 Aleksandras Kukujevas Mergytė €405.47 €521.32
75 Aleksandras Kukujevas Natiurmortas su fazanu €810.94 €810.94
88 Mikalojus Šalkauskas Nostalgija €1303.29 €1650.83
89 Aloyzas Stasiulevičius Onos bažnyčia €2461.77 €2461.77
93 Raimundas Sližys Lova €1303.29 €1303.29
95 Samuelis Tepleris (Shmuel Tepler) Nešantys vandenį €724.05 €724.05
99 Sofija Veiverytė Natiurmortas €2896.20 €3620.25
103 Stasys Eidrigevičius 4 ekslibrisai €173.77 €579.24
104 Pranas Gailius D'un bel Orient €1042.63 €1042.63
108 Vytautas Ignas Cirko klounas €463.39 €463.39
112 Vytautas Klemka Figūros su skraiste €463.39 €463.39
122 Žibuntas Mikšys Rožė €289.62 €289.62
128 Antanas Mončys Įsčios €231.70 €231.70
132 Domicelė Tarabildienė Nuoga €347.54 €405.47
133 Rimantas Dovydėnas Karikatūra Nr. 1 €57.92 €57.92
134 Rimantas Dovydėnas Karikatūra Nr. 2 €57.92 €57.92
142 Valdemaras Manomaitis Žuvys €86.89 €86.89
143 Valdemaras Manomaitis Lesintoja €347.54 €347.54
151 Petras Kalpokas Pūkio pinigai I €405.47 €405.47
156 Jonas Bretkūnas (Johannes Bretkus, Bretke) 'Postilės' puslapis €173.77 €173.77
158 Johannas Baptistas Homannas (Johann Baptist Homann) Regni Poloniae Magnique Ducatus Lithuaniae... €1100.56 €1100.56
160 S. Butkevičius Lietuvos žemėlapis €144.81 €144.81
162 Erikas Jonssonas Dahlberghas (Erik Jonsson Dahlbergh) Conflictus inter Svecos et Lithvanos €1042.63 €1042.63
170 Autorius Nežinomas Samurajus ir geiša €159.29 €159.29
171 Fusatane Utagawa Geiša rūmų kieme. Fragmentas €159.29 €159.29