XLI Vilniaus Aukcionas

Parsisiųsti katalogo PDF versiją


Rezultatai

Loto numeris Autorius Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina
1 Olga Dubeneckienė–Kalpokienė Butkų Juzė (poeto Juozo Butkaus (1893–1947) portretas) €4600.00 €4600.00
2 Antanas Žmuidzinavičius Nemunas ties Sudargais €15750.00 €18250.00
3 Antanas Žmuidzinavičius Krūmai paupy €4400.00 €4400.00
9 Kazys Šimonis Medžiai €1800.00 €2000.00
12 Povilas Radzevičius Parke. Scenografijos projektas (?) €120.00 €120.00
13 Domicelė Tarabildienė Kompozicija tautine tematika €290.00 €440.00
14 Vincas Dilka Saulėlydis €1500.00 €1500.00
17 Domicelė Tarabildienė Pajūrys €290.00 €400.00
19 Jonas Buračas Varniai €600.00 €960.00
21 Bronius Uogintas Džiuginėnų dvaras €600.00 €700.00
27 Jonas Čeponis Paežerė €3600.00 €4700.00
31 Jurijus Baltrūnas Jūra €90.00 €90.00
32 Sergejus Gračiovas Žalias krantas €290.00 €360.00
33 Silvestras Džiaukštas Pievoje €1500.00 €1500.00
37 Petronėlė Gerlikienė Pempių kiaušinių rinkimas €800.00 €980.00
41 Sigutė Kopustinskaitė-Valiuvienė Iliustracija knygai „Lietuvių liaudies lopšinės” €340.00 €340.00
42 Vincas Kisarauskas Penktadienis €290.00 €560.00
43 Vincas Kisarauskas Figūros €290.00 €290.00
44 Vincas Kisarauskas Stabai €290.00 €290.00
46 Romualdas Lankauskas Violetinis natiurmortas €110.00 €260.00
48 Valentinas Antanavičius Žvilgsnis į dangų €260.00 €290.00
49 Solomonas Teitelbaumas Balandis. Karaimų kapinėse €520.00 €520.00
52 Giedrius Kazimierėnas Mindaugo karūnavimas €2600.00 €2600.00
55 Audronė Petrašiūnaitė Geltonas kambarys €130.00 €130.00
56 Dalia Kasčiūnaitė Pieva €110.00 €270.00
57 Algirdas Petrulis K.4 €130.00 €420.00
58 Augustinas Savickas Nešanti vaiką €140.00 €460.00
59 Bronius Grušas Šviesus vakaras €480.00 €480.00
63 Leonas Linas Katinas Noktiurnas €450.00 €450.00
75 Česlovas Kontrimas Vilniaus krašte €120.00 €120.00
78 Jonas Mackonis-Mackevičius Vilniaus gotikos užuovėja €460.00 €460.00
88 Jonas Buračas Gydytojo P. Avižonio namas Šiauliuose €130.00 €130.00
89 Sofija Romerienė Kauno senamiesčio motyvas €300.00 €300.00
91 Marcė Katiliūtė Miške €260.00 €260.00
96 Mečislovas Bulaka Natiurmortas su Rūpintojėliu ir alaviniais kareivėliais €100.00 €100.00
108 Viktoras Petravičius Be pavadinimo (Šokanti) €60.00 €60.00
110 Vincas Kisarauskas Justino Mikučio portretas €100.00 €100.00
111 Petras Repšys Žmogus, ugnikalnis ir Grįžulo ratai €200.00 €200.00
112 Petras Repšys Be pavadinimo (Vėžių valgytojai) €400.00 €400.00
115 Aspazija Surgailienė Alenėlė graži pana €200.00 €200.00
116 Birutė Žilytė Žalgiris II €300.00 €300.00
117 Algirdas Steponavičius Kompozicija €200.00 €200.00
121 Eduardas Juchnevičius Satyras ir laukiančioji €190.00 €190.00
124 Audrius Puipa Dvi draugės €800.00 €1100.00
129 Irena Teresė Daukšaitė-Guobienė Vakaro šešėlis €120.00 €120.00
134 Autorius Nežinomas (Lietuva) Dekoratyvinis apdovanojimas €50.00 €120.00
135 I. Rutkauskaitė Dekoratyvinė lėkštė „Raigardas mūsų – neleisim‟ €50.00 €50.00
139 Henri Jules Pauwels Uoste €2400.00 €2400.00