XXXIX Vilniaus aukcionas

Parsisiųsti katalogo PDF versiją


Rezultatai

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti

Loto numeris Autorius Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina

1 Petras Kalpokas Paupio peizažas [Jesses upės krantas]

2 Petras Kalpokas Upelis pavasarį

3 Justinas Vienožinskis Vaikai (dailininko brolio Apolinaro Vienožinskio vaikų portretas. Kitoje pusėje – peizažas)

4 Antanas Žmuidzinavičius Grybautojos saulėje

5 Antanas Žmuidzinavičius Zarasai

6 Jonas Šileika Dangaus ženklas (autoriaus matytas 1931 m. į Rytus nuo Jadagonių senkapių)

7 Ignas Šlapelis Peizažas

8 Rimtas Kalpokas Kelias sodybon

9 Adomas Galdikas Peizažas

10 Antanas Gudaitis Du vyrai prie jūros

11 Antanas Gudaitis Prie sodybos

12 Alfonsas Motiejūnas Peizažas III

13 Alfonsas Motiejūnas Vilnius

14 Alfonsas Motiejūnas Gėlės II

15 Eugenija Macytė–Mikšienė–Jurkūnienė Natiurmortas su rytietišku ąsočiu

16 Emilija Grajauskaitė–Pazukienė Natiurmortas su alyvomis

17 Veronika Šleivytė Natiurmortas su pienėmis

18 Veronika Šleivytė Natiurmortas su kačiukais ir žirginėliais

19 Veronika Šleivytė Autoportretas

20 Giusseppe Rossi (atrib.) Bakchantės (Derliaus alegorija)

21 Giusseppe Rossi (atrib.) Si vis pacem, para bellum [Jei nori taikos, ruoškis karui] (Laiko alegorija)

22 Franciszek Jędrzejczyk Čenstachavos Dievo Motina

23 Boleslovas Balzukevičius (Bolesław Bałzukiewicz) Moters krėsle portretas

24 Adomas Miendzyblockis (Adam Międzybłocki) Vilniaus apylinkių peizažas su bažnyčia

25 Vincas Norkus Kopos pajūry

26 Vincas Norkus Neringos kopos

27 Vincas Norkus Jūra

28 Petras Stauskas Peizažas su sodyba

29 Petras Vaivada Peizažas

30 Bronė Mingilaitė-Uogintienė Peizažas su medžiais prie upės

31 Laima Drazdauskaitė Jūros ir kopų motyvas

32 Alfredas Šatas Peizažas

33 Alfredas Šatas Mėlynoji erdvė

34 Antanas Martinaitis Figūros prie medžio

35 Vytautas Baltramiejus Valius Iš ciklo „Lietuvių liaudies meno motyvais“

36 Valentinas Antanavičius Paukštis

37 Augustinas Savickas Peizažas su gelsvu namu

38 Aloyzas Stasiulevičius Išnyrantis miestas

39 Sigitas Švirmickas Paupio peizažas

40 Pranciškus (Pranas) Porutis Miestas

41 Eduardas Urbanavičius Žemaitijos kampelis

42 Arvydas Pakalka Miško tankmė

43 Vytautas Krasauskas Gyvenimo kelias

44 Solomonas Teitelbaumas Rudens pasaka

45 Leonas Katinas Peizažas su sodyba tarp raudonų medžių

46 Julius Čepėnas Šventosios molas

47 Adomas Varnas Peizažas su keliu

48 Juozas Algirdas Pilipavičius Karšta diena Pervalkoje

49 Isabella Bindler Gėlės

50 Eglė Velaniškytė Judita

51 Valerija Zalensienė Nykštukai su Valiuse [Autoportretas su 7 nykštukais]

52 Leonas Katinas Suvirintojas

53 Sergejus Gračiovas Valtys pajūry

54 Sergejus Gračiovas Dangus virš jūros

55 Jadvyga Dobkevičiūtė-Paukštienė Vilniaus panorama

56 Juzefa Katiliūtė Susidūrimas

57 Anastazija Tamošaitienė Peizažas su eglėmis [Atspindžiai]

58 Antanas Tamošaitis Grybautoja

59 Grigorijus Gordonas Peizažas

60 Vasilijus Tupachinas Gėlių natiurmortas

61 Autorius Nežinomas (Lietuva) Bonifratrų bažnyčia Vilniuje

62 Aleksejus Sokolovas Lietuviškas peizažas (Tiltelis Pabradėje)

63 Mstislavas Dobužinskis Scenografijos projektas spektakliui „Radvila Perkūnas“. Scena prie Aušros Vartų

64 Telesforas Valius Šv. Sebastijonas

65 Žibuntas Mikšys Jaučiai ir veršiai sako „Mūū“(Ochs und Kälber machen Muh)

66 Marcė Katiliūtė Autoportretas

67 Marcė Katiliūtė Pabuski, lietuvi!

68 Adolfas Vaičaitis Uosto užeigoje

69 Veronika Šleivytė Laisvalaikiu

70 Jonas Kuzminskis Oi, giria, giria, žalia girelė / pilna drabnų paukštelių

71 Birutė Jočiūnaitė–Cvirkienė Silkių sūdymas (Galdikienė iš Užkaniavių kaimo)

72 Adomas Matuliauskas (vyresnysis) Senasis Vilnius

73 Stasys Krasauskas Kalnai. Iš ciklo „Tolimieji Rytai”

74 Stasys Krasauskas Era. Iliustracija E. Mieželaičio eilėraščių rinkiniui „Era“

75 Stasys Krasauskas Pakeliui su Lorka. Iliustracija E. Mieželaičio eilėraščių rinkiniui „Era“

76 Elvyra Kairiūkštytė Vaikai

77 Vytautas Kalinauskas Žirmūnų tiltas

78 Audrius Puipa Šv. Kazimiero bažnyčia iš kiemo pusės

79 Viktorija Daniliauskaitė Viena naktis virš žemės (triptikas)

80 Algimantas Švažas Iš ciklo „Piršlio teismas“

81 Rimvydas Ray Bartkus Valgykloje

82 Egmontas Bžeskas Be pavadinimo

83 Grupė „1“ Grupės „1“ narių kūrinių aplankas (11 vnt.)

84 Alfonsas Dargis Moters torsas

85 Giedrius Jonaitis Spaudos draudimas. Iš ciklo “Lietuvos istorija”

86 Šarūnas Leonavičius Nojaus laivas

87 Stasys Eidrigevičius Kriaušiavalgis

88 Algimantas Švažas Iš triptiko „Saulės žemė“ , I

89 Algimantas Švažas Iš triptiko „Saulės žemė", II

90 Algimantas Švažas Iš triptiko „Saulės žemė", III

91 Autorius Nežinomas (V. Europa) 44 vėliavos (daugiausiai Hanzos sąjungos miestų, tame tarpe – Karaliaučiaus, Rygos ir kt.)

92 Gabriel Bodenehr (vyresn.) Riga wie es A o 1700 aus dem P olnischen Lager comunicirt w orden

93 Juliusz Kłos Vilniaus miesto planas. Iš J. Kłoso „Wilno. Przewodnik krajoznawczy“

94 Mstislavas Dobužinskis Vytautas Didysis. Bareljefo projektas

95 Autorius Nežinomas Vytautas Didysis | Vitoldo. Eroe della Lituania

96 Autorius Nežinomas Žygimantas Augustas | Sigismondo Augusto

97 Adomas Varnas D–ras Vincas Kudirka

98 Nepriskirtas Trakų pilies griuvėsiai | Ruiny Zamku Trockiego na jeziore/ Naugarduko pilies griuvėsiai | Ruiny Zamku Nowogrodku

99 Autorius Nežinomas Plakatas „Nepriklausoma Lietuva“

100 Autorius Nežinomas Propagandinis plakatas–atsišaukimas „Na, vaikučiai, nebijokite dėdės... [Mūsų kovos šūkis: sunaikinti pasaulinį siaubą – bolševizmą...]“

101 Autorius Nežinomas 5 atvirukų komplektas

102 Jonas Martinaitis 2 atviručių komplektas

103 Nepriskirtas Du alaus buteliai

104 Autorius Nežinomas Puodelis „Vytautas Didysis. 1430–1930“

105 Nepriskirtas Samtis

106 Nepriskirtas 6 sidabriniai stalo šaukštai

107 Nepriskirtas Nervostiprinas (vaistų pakuotė)

108 Nepriskirtas Rūkomasis tabakas „Mesaksud No. 70“ (pakuotė su banderole)

109 Nepriskirtas Pakuotė „carte de visite“ nuotraukoms

110 Autorius Nežinomas Dalyvio ženklas „A.L.R.K federacijos XXVI kongresas“

111 Autorius Nežinomas Ženklelis „Lietuvos tautininkų sąjunga”

112 Juozas Zikaras Lietuvos nepriklausomybės medalis

113 Albertas L. van der Bergen Medalis „Pirmasai Lietuvos prezidentas 1919“

114 Neemija Arbit Blatas Natiurmortas su krepšeliu

115 Neemija Arbit Blatas Paryžiaus Sena

116 Pinkas Kremenis (Pinchus Krémègne) Natiurmortas su pelargonijomis

117 Marc Chagall Ant krosnies

118 Marcello Bacciarelli Graviūra pagal Francesco Vanni Sieniečio (1563–1610) paveikslą „Šventoji Šeimyna“

119 Bernardino Nocchi Graviūra pagal Rafaelio freską „Leono Didžiojo ir Atilos susitikimas” Vatikane, Stanze di Raffaello/ Graviūra pagal Rafaelio freską „Švento Petro išlaisvinimas” Vatikane, Stanze di Raffaello

120 Nepriskirtas Postamentas

121 Leopold Bracony Venera su Kupidonu

122 Michailas Baluninas (Михаил Абрамович Балунин) Jaunieji žvejai