XXVIII Vilniaus aukcionas

Parsisiųsti katalogo PDF versiją


Rezultatai

Loto numeris Autorius Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina
1 Antanas Žmuidzinavičius Dzūkų kaimelis €25776.18 €53579.70
3 Antanas Žmuidzinavičius Panemunio medžiai €4344.30 €10715.94
4 Justinas Vienožinskis Parko tvenkinys su gulbėmis Dačiūnų apylinkėje €17087.58 €33306.30
6 Jonas Buračas Lampėdos ežerėlis ties Raudondvariu €1419.14 €1419.14
7 Česlovas Znamerovskis (Czesław Znamierowski) Saulėlydis prie ežero €810.94 €810.94
9 Petras Babickas Peizažas su mėlynlapiu beržu €275.14 €275.14
11 Petras Babickas Saulėlydis virš ežero salos €347.54 €347.54
12 Petras Babickas Peizažas su ežeru €173.77 €173.77
13 Adomas Galdikas Jachtklubas vėjuotą dieną €434.43 €434.43
14 Adomas Galdikas Pamiškės peizažo eskizas €188.25 €188.25
15 Steponas Varašius Bobrungas ties Plunge €1419.14 €1419.14
17 Steponas Varašius Pamiškės peizažas €868.86 €868.86
18 Ramazanas Krinickas Rytinė pakaita €2867.24 €2867.24
21 Mečislovas Bulaka Vilnius nuo Bekešo kalno €492.35 €1158.48
24 Kazys Šimonis Sodybos liekanos €1361.21 €1361.21
27 Vidmantas Zarėka Viltis €231.70 €608.20
31 Vladas Karatajus Vilnelė €1100.56 €1100.56
33 Aloyzas Stasiulevičius Vilniaus motyvas su šv. Jono bažnyčia €1303.29 €1303.29
34 Vincas Kisarauskas Pasibučiavimas €5502.78 €7530.12
36 Bronė Mingilaitė - Uogintienė Docento M.K. portretas €839.90 €1042.63
37 Arvydas Baltrūnas Švč. Marija €260.66 €260.66
38 Eugenijus Survila Vaiko portretas €521.32 €521.32
46 Jonas Čeponis Natiurmortas su vyno buteliu €4633.92 €4633.92
48 Algirdas Petrulis Liūdnas laiškas €550.28 €550.28
49 Henrikas Čerapas Alijošius ir žvakidė €1303.29 €1303.29
51 Raimundas Sližys Figūra €1274.33 €1795.64
52 Raimundas Sližys Žmonių grupė €2201.11 €2374.88
54 Jonas Subačius Darius ir Girėnas €246.18 €246.18
55 Vytautas Kazimieras Jonynas Balandžiai €492.35 €608.20
56 Vytautas Kazimieras Jonynas Žiema Niujorke €492.35 €492.35
57 Vytautas Kazimieras Jonynas Miške €492.35 €492.35
58 Jadvyga Dobkevičiūtė-Paukštienė Pavasario kaimynystėje €1100.56 €1100.56
63 Vytautas Kazimieras Jonynas Autoportretas €275.14 €275.14
71 Vytautas Kasiulis 6 litografijų aplankas (Besiilsinti / Natiurmortas su nuotrauka / Gaidys / Žvejai su laimikiu / Artojas / Motina su vaiku) €2230.07 €2230.07