XIX Vilniaus aukcionas

Parsisiųsti katalogo PDF versiją


Rezultatai

Loto numeris Autorius Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina
1 Kazys Šimonis Vaidilutė €1042.63 €1042.63
2 Kazys Šimonis Deivė Jūratė €4199.49 €8688.60
3 Kazys Šimonis Aušra €1216.40 €1216.40
4 Kazys Šimonis Piemenukas prie pasakų vartų €4286.38 €9847.08
5 Kazys Šimonis Karalaičio pasakų miestas €4402.22 €13032.90
6 Antanas Žmuidzinavičius Užgesęs vulkanas €7414.27 €19404.54
10 Adomas Galdikas Koplytėlė lietuje €3591.29 €3591.29
11 Pranas Lapė Jaunos moters portretas (Georgina) €3475.44 €4633.92
12 Pranas Lapė Mergaitė €521.32 €521.32
13 Juozas Bagdonas Abstrakcija €984.71 €984.71
17 Vytautas Kazimieras Jonynas Peizažas €550.28 €1216.40
22 Vytautas Ignas Kalėdų madona €231.70 €231.70
23 Kęstutis Zapkus Abstrakcija €347.54 €347.54
28 Jadvyga Dobkevičiūtė-Paukštienė Bijūnai, obuoliai €984.71 €1506.02
30 Aleksandras Janovičius-Čainskis (Aleksander Janowicz-Czaiński) Parko alėja €1737.72 €3692.66
31 Jonas Gintautas Dzevaltauskas (Jan Gintowt-Dziewałtowski) Autoportretas Vilniaus Bernardinų bažnyčios fone €1563.95 €1563.95
35 Augustinas Savickas Kolūkio laukai €2259.04 €3620.25
38 Jonas Čeponis Palūšė €2606.58 €7530.12
40 Boleslovas Adomas Motuza-Matuzevičius Peizažas su bažnyčios bokštu €217.22 €434.43
41 Boleslovas Adomas Motuza-Matuzevičius Peizažas €260.66 €347.54
44 Leonardas Gutauskas Vakaras €550.28 €550.28
47 Leonardas Tuleikis Raudonas peizažas €1100.56 €1795.64
51 Vygantas Paukštė Plauna €2259.04 €2259.04
52 Vincas Kisarauskas Noktiurnas €1969.42 €1969.42
57 S. Butkevičius Rabinų teismas Vilniuje / Sąd rabinów w Wilnie €130.33 €130.33
58 S. Butkevičius Raudondvario pilis / Zamek. Château sur Niemen en Samogitie” €130.33 €130.33
59 S. Butkevičius Liškiavos piliakalnis / Лишковъ, Сувалкской губ. €130.33 €130.33
60 S. Butkevičius Vilniaus Katedra / Eglise cathedrale de Wilna €130.33 €130.33
61 S. Butkevičius Pilies kalnas Vilniuje/ La montagne du Château à Wilna €130.33 €173.77
62 S. Butkevičius Kaunas / Vue de la ville de Kowno €130.33 €130.33
63 S. Butkevičius Vilnius / Vue de Vilna (Pologne) €130.33 €173.77
64 S. Butkevičius Dvipusis lapas iš Sebastiano Münsterio (1488-1552) "Cosmographia universalis" Wie der ungläubig Herzog von Littaw kommen... €275.14 €289.62
65 Gerardas Bagdonavičius Ex libris Aleksandro Ružancovo €72.41 €72.41
66 Samuelis Rozinas Vilnius, Giedrio g. €173.77 €173.77
77 Jurgis Hopenas (Jerzy Hoppen) Įėjimas į Vilniaus Benediktinių vienuolyną €260.66 €260.66
79 Domicelė Tarabildienė Mergelė €173.77 €231.70
82 Albina Makūnaitė Pieta €695.09 €984.71
83 Jonas Kuzminskis Vilnius. Vilnelės tiltas €101.37 €101.37
85 Stasys Krasauskas Lakštas iš ciklo „Amžinai gyvi” €810.94 €810.94
91 Galina Rozinienė Tarybinių multiplikacinių filmų herojai I €130.33 €130.33
92 Galina Rozinienė Tarybinių multiplikacinių filmų herojai II €130.33 €130.33
93 Adam Hlobus Lera (8 piešiniai) €463.39 €463.39
94 Ivanas Šiškinas (Иван Шишкин) Koplytstulpis €434.43 €434.43
96 Louis Fabricius Du Bourg (dailininkas) Alegorija (frontispisas) €217.22 €217.22