LXIX Vilniaus aukcionas

Parsisiųsti katalogo PDF versiją


LXIX Vilniaus aukcionas

2021 m. spalio 8 d. 18 val.
Galerija „Kunstkamera“ (Ligoninės g. 4, Vilnius)
 
Dalyvavimo būdai:
gyvai galerijoje „Kunstkamera” (Ligoninės g. 4, Vilnius)  |  nuotoliniu būdu platformoje: live.menorinka.lt | telefonu | nedalyvaujančio pirkėjo anketa

Ekspozicija:
Rugsėjo 20 – spalio 7 d.: 10–18.30 val.
Spalio 8 d.: 10–15 val.
Galerija „Kunstkamera“ (Ligoninės g. 4, Vilnius)

Turinys:
Lietuvos dailė
Išeivijos dailė
Lietuvos grafika
Varia lituanica

Aukciono lotai

Loto numeris Autorius Pavadinimas Pradinė kaina Registracija aukcionui
1 Petras Kalpokas Peizažas €12000.00
2 Adomas Galdikas Natiurmortas su pajaco kauke ir kanklėmis €3200.00
3 Viktoras Petravičius Besiilsinti moteris €1900.00
4 Jonas Buračas Vaizdas iš Panemunių piliakalnių €980.00
5 Juozas Mikėnas Peizažas €680.00
6 Kazys Šimonis Sodybos liekanos €800.00
7 Kazys Šimonis Rytmetis €940.00
8 Alfonsas Keturka Maitinanti krūtimi €180.00
9 Ignas Budrys Plateliai. Iš ciklo „Senoji Žemaitija“ €280.00
10 Algirdas Petrulis Prie ežero €980.00
11 Stasys Jusionis Sniegas nutirpo €800.00
12 Stasys Jusionis Pilka diena €600.00
13 Stasys Jusionis Rudeninės liepos €980.00
14 Stasys Jusionis Rudenėjant €1700.00
15 Stasys Jusionis Prie seno kelio €1300.00
16 Antanas Martinaitis Vakaras prie ežero €8200.00
17 Rūta Viktorija Katiliūtė Kompozicija €4300.00
18 Rūta Viktorija Katiliūtė Kompozicija €440.00
19 Vincas Kisarauskas Edipo temų parafrazės €4800.00
20 Linas Leonas Katinas Be pavadinimo €880.00
21 Antanas Jasenka Psycho no void €490.00
22 Jonas Daniliauskas Skulptoriaus Petro Mazūro portretas €1800.00
23 Rimas Zigmas Bičiūnas Pajūrio moterys €2400.00
24 Rimas Zigmas Bičiūnas Puokštė €1300.00
25 Augustinas Savickas Dar vienas pavasaris €900.00
26 Augustinas Savickas Dovydo psalmės €980.00
27 Vincas Norkus Pajūris €250.00
28 Romas Dalinkevičius Baltija €380.00
29 Dalia Kasčiūnaitė Pamario nuotaikos I €780.00
30 Dalia Kasčiūnaitė Laimės žvaigždė €900.00
31 Dalia Kasčiūnaitė Oranžinis kambarys €2000.00
32 Linas Budrys Keliaujantieji €150.00
33 Arūnė Tornau Krintantys €680.00
34 Virgis Ruseckas Mergaitė, birželis €680.00
35 Arūnas Daujotas Lėtas riksmas €420.00
36 Arūnas Daujotas Pranašas II €480.00
37 Daliutė Ona Matulaitė Iš ciklo „Rugsėjo žiogai“ €320.00
38 Daliutė Ona Matulaitė Iš ciklo „Lietuvių liaudies skulptūros“ €380.00
39 Audronė Petrašiūnaitė Juodulė €840.00
40 Algis Skačkauskas Vyskupas ir karvė €480.00
41 Raimundas Mikšys Ekspresionistinis peizažas €400.00
42 Raimundas Mikšys Ekspresionistinis peizažas €400.00
43 Vytautas Dubauskas Kompozicija €640.00
44 Nežinomas autorius (XX a. pab., Lietuva) [Rudens peizažas] €370.00
45 Aloyzas Stasiulevičius Rudens Vilnius €1900.00
46 Aloyzas Stasiulevičius Vilnius pavasaringas €2000.00
47 Juozapas Miliūnas Ruduo Vilniuje €780.00
48 Juozapas Miliūnas Vilniaus senamiestis €290.00
49 Jonas Jukonis Vilniaus senamiesčio stogai €360.00
50 Vydas Pinkevičius Žiemos vakaras €250.00
51 Stasys Šilkaitis Kauno panorama nuo Nemuno €380.00
52 Bronius Uogintas Biržai €1300.00
53 Julius Čepėnas Aleksoto tiltas €1500.00
54 Jonas Rimša Peizažas su palapine €2900.00
55 Jonas Rimša Pajacas €3800.00
56 Bronius Murinas Peizažas €600.00
57 Bronius Murinas Peizažas €700.00
58 Alfonsas Dargis Rūpintojėlis €960.00
59 Albertas Veščiūnas Peizažas €1700.00
60 Albertas Veščiūnas Birutės kalnas €1000.00
61 Antanas Rūkštelė Peizažas su rugių gubomis €2000.00
62 Vytautas Kasiulis Porà prie stalo €1800.00
63 Romas Viesulas Iš ciklo „Georgikos“ II €320.00
64 Romas Viesulas Iš ciklo „Georgikos“ IV €320.00
65 Viktoras Petravičius Nakties poilsiui | For the night rest €200.00
66 Romas Viesulas Nox (Naktis). Iš serijos R-30 Useless Things €880.00
67 Pranas Lapė Be pavadinimo €2500.00
68 Gracijonas Achrem-Achremovičius (Gracjan Achrem-Achremowicz) Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus kelio stotys | Via Crvcis Domini Nostri Jesv Christi in XIV tabvlis €1500.00
69 Kristina Vrublevska (Krystyna Wróblewska) Tėve mūsų | Ojcze Nasz €150.00
70 Įvairūs autoriai Lietuvos TSR Valstybinio Dailės instituto SMD grafikos būrelio darbų papkė Nr. 10 €250.00
71 Įvairūs autoriai Lietuvos TSR Valstybinio Dailės instituto SMD grafikos būrelio darbų papkė Nr. 3 €550.00
72 Įvairūs autoriai 7 grafikos kūrinių rinkinys €180.00
73 Aldona Skirutytė Šieno vežimas. Iš ciklo „Lietuviškame kaime“ €220.00
74 Aldona Skirutytė Gedimino sapnas. Iš ciklo „Senasis ir naujasis Vilnius“ €220.00
75 Aldona Skirutytė Įvairių darbų (17 vnt.) aplankas €460.00
76 Jadvyga Mozūraitė - Klemkienė Motina €140.00
77 Vladislovas Žilius Karalių mirtis. Iš ciklo „Vilniaus legendos“ €260.00
78 Adasa Skliutauskaitė Pokalbis II €280.00
79 Birutė Žilytė Iš ciklo „Augalai”, IV. Sinevadas €360.00
80 Algimantas Švažas Iš triptiko „Saulės žemė“ I €200.00
81 Algimantas Švažas Iš triptiko „Saulės žemė“ II €200.00
82 Algimantas Švažas Iš triptiko „Saulės žemė“ III €200.00
83 Jokūbas Bunimovičius (Jacques Bunimowitsch) Arkliai arime €2900.00
84 Jokūbas Bunimovičius (Jacques Bunimowitsch) Kaimelio gatvė €2900.00
85 Maksas Bandas (Max Band) Moters portretas €1500.00
86 Maksas Bandas (Max Band) [Choristas] €1800.00
87 Mstislavas Dobužinskis [Interjeras. Niuportas, Rodo sala] €980.00
88 Mstislavas Dobužinskis Keista moteris | The strange woman €860.00
89 Theo Tobiasse Gatvių šokis | La danse des rues €580.00
90 Theo Tobiasse Abraomo auka | Le sacrifice d’Abraham €580.00
91 Emanuelis Mane-Katzas (Emmanuel Mané-Katz) Stempenijaus protėviai. Iliustracija Š. Aleichemo knygai „Stempenijus“ €190.00
92 Emanuelis Mane-Katzas (Emmanuel Mané-Katz) Jaunas Stempenijus. Iliustracija Š. Aleichemo knygai „Stempenijus“ €190.00
93 Emanuelis Mane-Katzas (Emmanuel Mané-Katz) Rachelė tarp dviejų vyrų. Iliustracija Š. Aleichemo knygai „Stempenijus“ €190.00
94 Lozorius Segalas (Lasar Segall) Merginos portretas €860.00
95 Jurgis Hopenas (Jerzy Hoppen) Pohulianka prieš 100 metų €660.00
96 Gurij Kateščenka Upelis žiemą €120.00
97 Gurij Kateščenka Medžiai dingusioj saloj prie Trakų pilies €100.00
98 Gurij Kateščenka Trakų pilies vaizdai €160.00
99 Gurij Kateščenka Trakų pilies ir apylinkių vaizdai (2 vnt.) €160.00
100 Juozas Kėdainis Sėdintis vyras €900.00