LIV Vilniaus aukcionas

Parsisiųsti katalogo PDF versiją


LIV Vilniaus aukcionas
2018 m. spalio 5 d. 18 val.
Tolerancijos centras (Naugarduko g. 10, Vilnius) 

Ekspozicija:
Spalio 3–4 d.: 10–18 val.
Spalio 5 d.: 10–14 val.
Tolerancijos centras (Naugarduko g. 10, Vilnius) 

Turinys:

 Lietuvos dailė
Litvakų dailė
Išeivijos dailė
In focus: dailininko knyga
Lietuvos grafika
Varia lituanica
Kartografija
Europos modernistų litografijos

Aukciono lotai

Loto numeris Autorius Pavadinimas Pradinė kaina Registracija aukcionui
1 Vytautas Kasiulis Lietuvą palikus €22500.00
2 Adomas Galdikas Ruduo prie Nemuno €15750.00
3 Česlovas Janušas Tauragnai €1800.00
4 Adomas Galdikas Pajiesio tiltelis €490.00
5 Jonas Mackevičius Capri pakrantė €5900.00
6 Jonas Vaitys Nemunas ties Raudondvariu €390.00
7 Jonas Vaitys Nemunas €370.00
8 Jonas Vaitys Neris ties Karmėlava €360.00
9 Jonas Vaitys Kauno HES €360.00
10 Jonas Vaitys Kauno HES €360.00
11 Jonas Vaitys Pasivaikščiojimas €390.00
12 Adomas Miendzyblockis (Adam Międzybłocki) Peizažas €1800.00
13 Petras Sergijevičius (Piotr Siergijewicz) Medžių sodinimas €3400.00
14 Petras Sergijevičius (Piotr Siergijewicz, atrib.) Susibūrimas €2600.00
15 Vincas Dilka Mano jaunystės rytas €2450.00
16 Vincas Dilka Sodyboje €1800.00
17 Jurijus Baltrūnas Besimaudantys jūroje (eskizas diplominiam darbui) €690.00
18 Vaclovas Kosciuška Besikeičiantis pajūrio dangus €700.00
19 Vincas Norkus Kopų etiudas €350.00
20 Alfonsas Motiejūnas Pakrantės peizažas su laivu €1200.00
21 Alfonsas Motiejūnas Valtys €1200.00
22 Vytautas Palaima Peizažas su sodyba Merkinės apylinkėje €280.00
23 Vladas Karatajus Prapunto ežeras €780.00
24 Vladas Karatajus Širvintų gatvės namas Ukmergėje €1800.00
25 Igoris Piekuras Ruduo €3200.00
26 Stasys Jusionis Žiema €1900.00
27 Antanas Martinaitis Pavasarį Obelynėje €17000.00
28 Leonas Linas Katinas Vaizdas prie Gervežerio €880.00
29 Arvydas Šaltenis Aukštaitija nuo Pakalnių piliakalnio €3900.00
30 Rimas Zigmas Bičiūnas Minijos slėnis €800.00
31 Vincas Dilka Nuo Rasų kalnelio €480.00
32 Valdas Antanas Gurskis Vilniaus stogai rudenį €1300.00
33 Mečislovas Znamerovskis Vilnius €190.00
34 Domicelė Tarabildienė Natiurmortas €880.00
35 Jonas Čeponis Vilnius rudenį €5000.00
36 Bronė Mingilaitė - Uogintienė Ramunės €2400.00
37 Domicelė Tarabildienė Pirmoji mokykla €2600.00
38 Nežinomas XX a. dailininkas Žaidžiantys vaikai €390.00
39 Vytautas Klemka Autoportretas €360.00
40 Bronė Mingilaitė - Uogintienė Mergaitės portretas €1900.00
41 Vytautas Ciplijauskas Moters portretas (Valentina) €2900.00
42 Leonardas Gutauskas Sigito Gedos [?] portretas €350.00
43 Vincas Kisarauskas Susikaupimo valanda. Ties prisiminimų briauna €390.00
44 Zuzana Ličkutė Autoportretas €390.00
45 Henrikas Natalevičius Žūklė III €390.00
46 Leonardas Gutauskas Natiurmortas su žuvimis €370.00
47 Raimondas Regimantas Martinėnas Pušis €1900.00
48 Bronius Gražys Kelionė V €800.00
49 Algirdas Petrulis Dirbtuvėje €3900.00
50 Raimondas Regimantas Martinėnas Palėpė €1300.00
51 Algis Skačkauskas Ankstyvo pavasario karieta €7800.00
52 Algimantas Jonas Kuras Seni šešėliai €2600.00
53 Rūta Viktorija Katiliūtė Ženklai €1900.00
54 Kostas Dereškevičius Moteris po skėčiu €3900.00
55 Valentinas Antanavičius Improvizacija €1900.00
56 Leonas Katinas Langas €590.00
57 Audrius Naujokaitis Geltonas peizažas €900.00
58 Audrius Naujokaitis Žmogus, susiėmęs galvą (Justino Mikučio portretas) €2200.00
59 Algirdas Petrulis Prietema €1200.00
60 Algimantas Švėgžda Be pavadinimo €1500.00
61 Algimantas Švėgžda Natiurmortas su mažu moliūgu €3600.00
62 Šarūnas Sauka Moteris dainuojančiu užpakaliu €14900.00
63 Arvydas Šaltenis Natiurmortas su lėle €1950.00
64 Audrius Gražys Šerkšnas €290.00
65 Rimas Zigmas Bičiūnas Be pavadinimo €90.00
66 Andrius Zakarauskas Ekspozicija €4500.00
67 Maksas Bandas (Max Band) Notre Dame katedra Paryžiuje €1600.00
68 Maksas Bandas (Max Band) Mergina žaliame fone €1500.00
69 Maksas Bandas (Max Band) Ramus vanduo €3600.00
70 Pinkas Kremenis (Pinchus Krémègne) Miestelis prie upės €1800.00
71 Emanuelis Mane-Katzas (Emmanuel Mané-Katz) Jėzus €2600.00
72 Jonas Rimša Indėnai €12900.00
73 Jonas Rimša Indėnai prie ežero €17500.00
74 Jonas Rimša Sniegas Bariločėje €9500.00
75 Jonas Rimša Indėnų miestas €3600.00
76 Pranas Domšaitis Dirbanti moteris €2900.00
77 Pranas Domšaitis Saulėgrąžos mėlyname fone €2500.00
78 Viktoras Vizgirda Sena Šiaurinė Bostono bažnyčia €6400.00
79 Telesforas Valius Paryžiaus Notre Dame naktį €620.00
80 Adolfas Valeška Bėgimas į Egiptą €17000.00
81 Antanas Petrikonis Žiema €850.00
82 Mikas J. Šileikis Hamlino ežeras €480.00
83 Juozas Bagdonas Kompozicija €3700.00
84 Kazimieras Žoromskis Abstrakcija €1900.00
85 Pranas Lapė Diptikas Akmenys €4900.00
86 Kęstutis Zapkus Ultramarino studija €2800.00
87 Petras Kiaulėnas Anos portretas €2500.00
88 Leonas Urbonas Moters su vėduokle portretas €380.00
89 Leonas Urbonas Moters portretas €380.00
90 Elena Urbaitytė (Urbaitis) Be pavadinimo €900.00
91 Elena Urbaitytė (Urbaitis) Skulptorius Vitalis Dragūnevičius Freiburge €1300.00
92 Elena Urbaitytė (Urbaitis) Pasidalinimas €900.00
93 Kazys Šimonis Piešinių albumas „Paišymas” (25 lapai) €4900.00
94 Mečislovas Bulaka Jono Biliūno "Liūdna pasaka" €860.00
95 Vaclovas Rataiskis-Ratas Dvylika juodvarnių | The twelve ravens €250.00
96 Audrius Puipa 7 iliustracijos P. Cvirkos apsakymui „Kasparo Drimbos nutikimai“ €3200.00
97 Pranas Gailius Dailininko knyga dėžutėje Pirmoji lietuviška siuita | Livre premier de la suite lituanienne (19 lakštų) €2500.00
98 Nijolė Valadkevičiūtė Apokalipsė. Alfa ir Omega €620.00
99 Jonas Mekas Reminiscencijos [eilėraščiai] €490.00
100 Telesforas Valius Šv. Sebastijonas €280.00
101 Telesforas Valius Velykų Rytas Lietuvoje €280.00
102 Vytautas Kazimieras Jonynas Peizažas €290.00
103 Andrius Kalinauskas Be pavadinimo €110.00
104 Vytautas Ignas Rūpintojėlis €490.00
105 Vytautas Kasiulis Muzikanto portretas €120.00
106 Jonas Kuzminskis Ant kalno karklai siūbavo €290.00
107 Lili Janina Paškauskaitė Iš ciklo „Kosmosas”. Bielka ir Strielka €220.00
108 Lili Janina Paškauskaitė Iš ciklo „Kosmosas”. Mikalojus Kopernikas €220.00
109 Lili Janina Paškauskaitė Iš ciklo „Kosmosas”. Žmogus kosmose €220.00
110 Leonas Kosmulskis Bernardinų bažnyčia Vilniuje €340.00
111 Rimtautas Gibavičius Iš ciklo „Vilnius”. Universitetas, P. Skargos kiemas ir Šv. Jono bažnyčia €440.00
112 Rimtautas Gibavičius Iš ciklo pagal Juditos Vaičiūnaitės poeziją (V–A) €150.00
113 Rimtautas Gibavičius Iš ciklo pagal Juditos Vaičiūnaitės poeziją (XI–A) €150.00
114 Mikalojus Povilas Vilutis Triptikas „Figūros” €590.00
115 Mikalojus Povilas Vilutis Moteris Paukštė €190.00
116 Kęstutis Petras Ramonas Vilniaus gotika €80.00
117 Nepriskirtas Grašis. 1536 m. Žygimantas Senasis. Vilniaus monetų kalykla €250.00
118 Nepriskirtas Grašis. 1536 m. Žygimantas Senasis. Vilniaus monetų kalykla €200.00
119 Nepriskirtas Pusgrašis, 1509 m. Žygimantas Senasis. Vilniaus monetų kalykla €35.00
120 Nepriskirtas 18 grašių (ortas), 1623 m. Zigmantas Vaza. Dancingas €145.00
121 Nepriskirtas Trigrašis, 1600 m. Zigmantas Vaza. Bydgoszcz €145.00
122 Nežinomi lietuvių liaudies meistrai Skulptūrėlių rinkinys €590.00
123 Antanas Mončys Šv. Jurgis €3900.00
124 Lionginas Šepka Rūpintojėlis €480.00
125 Lionginas Šepka Švč. Mergelė Marija su kūdikėliu Jėzumi ir šv. Juozapu bei šv. Elžbieta €680.00
126 Eleonora Marčiulionienė Dekoratyvinė vaza su šokėjom €3900.00
127 Janas Bulhakas (Jan Bułhak) Dvaro Vilniuje (dab. S. Konarskio g. 35a) vaizdas €170.00
128 Gurij Kateščenka Trakų pilies ir apylinkių vaizdai (12 vnt.) €580.00
129 Telesforas Kulakauskas Plakatas Taupyk. Dar jaunas pratinkis taupyti! €290.00
130 Zofia Stryjeńska Iš ciklo „Liaudies rūbai“. Vilnietė €390.00
131 Nežinomas XX a. I p. dailininkas (M. Dobužinskis?) Scenografijos kostiumo eskizas €750.00
132 Juozas Kėdainis Horeljefas „Laukų darbininkė” €4900.00
133 Georg Braun (leidėjas) Vilna Lithvaniae Metropolis | Vilniaus miesto veduta €1800.00
134 Tobias Conrad Lotter Magnus ducatus Lithuania│Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapis €500.00
135 Barthelemy Lauvergne Vue de Vilna. Prise du côté du Jardin Botanique | Vaizdas į Vilnių iš Botanikos sodo €700.00
136 Barthelemy Lauvergne Vue de Kovno | Kauno vaizdas €700.00
137 Barthelemy Lauvergne Kaunas. Malūnas Mickevičiaus slėnyje | Moulin de la vallée de Mickiewicz à Kowno €700.00
138 Louis Brion de la Tour (kartograf.) Etats de Pologne et de Lithuanie, Divisés par Palatinats et Provinces Ecclésiastiques│Lenkijos ir Lietuvos valstybės, padalintos į vaivadijas ir bažnytines provincijas, žemėlapis €190.00
139 Jonas Niepreckis (Jan Neprzecki, sudarytojas) Didžioji Lietuvos kunigaikštystė│Magnus Ducatus Litvaniae in suos palatinatus et districtus divisus €680.00
140 Matthäusas Seutteris (Matthäus Seutter) Naujausia ir tiksliausia Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė│Novißima et accuratißima Magni Ducatus Litvaniae €580.00
141 Nicolas Sanson d'Abbeville Kuršo, Žiemgalos ir Žemaitijos žemėlapis│La Curlande duché et Semigalle autrefois de la Livonie|La Samogitie duché en Lituanie €440.00
142 Franz Ludwig Güssefeld Rytų Prūsijos žemėlapis│Tabula Regni Borussiae, Borussiam Orientalem exhibens €390.00
143 Nepriskirtas Sieninis senosios Prūsijos žemėlapis│Wandkarte des Alten Preussens €290.00
144 Julijus Šokalskis Vilniaus gubernijos žemėlapis | Карта Виленской губернiи €35.00
145 Pablo Picasso Mergaitės galvutė €200.00
146 Pablo Picasso Žaklin (Jacquelin Roque) €200.00
147 Pablo Picasso Studijoje €200.00
148 Ossip Zadkine Trys figūros €680.00
149 Nadia Chodasiewicz–Leger Suprematistinė kompozicija €180.00
150 Theo Tobiasse Serenada €380.00