L Vilniaus aukcionas

Parsisiųsti katalogo PDF versiją


L Vilniaus aukcionas
2017 m. gruodžio 1 d. 18 val.
Tolerancijos centras (Naugarduko g. 10, Vilnius)

Ekspozicija:
Lapkričio 29–30 d.: 10–18 val.
Gruodžio 1 d.: 10–14 val.
Tolerancijos centras (Naugarduko g. 10, Vilnius)

 Turinys:

 In focus: Vilniaus piešimo mokykla (lots: 1-6)
In focus: Kazys Šimonis 
(lots: 7-14)
In focus: Grupė
24 (lots: 15-27)
Kauno meno mokykla 
(lots: 28-39)
Lietuvos dailė 
(lots: 40-112)
Litvakų dailė 
(lots: 113-127)
Išeivijos dailė 
(lots: 128-160)
Lietuvos grafika 
(lots: 161-185)
Religinis ir liaudies menas 
(lots: 186-192)
Varia lituanica 
(lots: 193-229)
Varia 
(lots: 230-232)
Knygos, leidiniai 
(lots: 233-248)

Aukciono lotai

Loto numeris Autorius Pavadinimas Pradinė kaina Registracija aukcionui
1 Konstantinas Gorskis (Gurskis) Merginos su šiaudine skrybėlaite portretas €9800.00
2 Boleslovas Buika (Bolesław Buyko, Bujko) Mečečių stogai jūros fone €980.00
3 Lozorius Krestinas Damos portretas €4600.00
4 Lozorius Krestinas Klarnetininko portretas €3600.00
5 Vladimiras Magidey (Vladimir Magidey) Senolio ir kaimo moters su ąsočiu portretas €380.00
6 Jehudo Epstein Moters su berete portretas €1700.00
7 Kazys Šimonis Vaidilutė €2200.00
8 Kazys Šimonis Be pavadinimo €1900.00
9 Kazys Šimonis Moteris su žvake €2900.00
10 Kazys Šimonis Laukinės galvutė €2600.00
11 Kazys Šimonis Sutemos €3900.00
12 Kazys Šimonis Vaikystės pasaulis €1400.00
13 Kazys Šimonis Preliudas €1700.00
14 Kazys Šimonis Praeities paminklas €2600.00
15 Leonas Linas Katinas Sudedamos peizažo dalys €2400.00
16 Valentinas Antanavičius Sėdinti figūra €2900.00
17 Valentinas Antanavičius Asambliažas „Avarija” €760.00
18 Valentinas Antanavičius Be pavadinimo €680.00
19 Eugenijus Antanas Cukermanas 1. Hommage to a cube; 2. Be pavadinimo €210.00
20 Eugenijus Antanas Cukermanas Formos €1350.00
21 Bronius Gražys Žalčio kelias €130.00
22 Bronius Gražys Sofa €1900.00
23 Henrikas Natalevičius Mergaitė su karoliukais €240.00
24 Šarūnas Sauka Sentimentalus peizažas│Švento Šarūno gimimas €12750.00
25 Leonardas Gutauskas Pozuotoja ir purpurinis žiedas €2200.00
26 Algis Skačkauskas Skaitanti naujienas €2800.00
27 Arvydas Šaltenis Kaime €2000.00
28 Adomas Galdikas Grybautoja €4900.00
29 Adomas Galdikas Čigonė €1700.00
30 Adomas Galdikas Nuotaka €1900.00
31 Adomas Galdikas Peizažas su dviem figūrom prie ežero €610.00
32 Adomas Galdikas Kauno panorama prie Santakos €900.00
33 Jonas Mackevičius Capri salos pakrantė €21400.00
34 Stasys Ušinskas Vasaros nakties sapnas €7900.00
35 Jonas Buračas Ties Kranto gatve iš Aleksoto €470.00
36 Leonardas Kazokas (Kazakevičius) Dzūkų trobelė €1500.00
37 Jonas Buračas Vytėnų pilis €860.00
38 Jonas Buračas Autoportretas €780.00
39 Emilija Grajauskaitė–Pazukienė Natiurmortas su alyvomis €1300.00
40 Boleslovas Adomas Motuza-Matuzevičius Etiudas iš ciklo „Naktis po lietaus“ €240.00
41 Boleslovas Adomas Motuza-Matuzevičius Miniatiūrų ciklas (7 vnt.) €360.00
42 Vytautas Mackevičius Didžioji gatvė Vilniuje €4800.00
43 Vincas Dilka Jurginai €490.00
44 Mečislovas Bulaka Šventinis natiurmortas €1400.00
45 Vincas Dilka Miestas rudenį €880.00
46 Bronė Mingilaitė - Uogintienė Studentas iš Ganos €2300.00
47 Česlovas Znamerovskis (Czesław Znamierowski) Miško peizažas su elniais €1900.00
48 Vladas Karatajus Peizažas €1500.00
49 Alfonsas Motiejūnas Prie Kuršių įlankos €1500.00
50 Steponas Varašius Bobrungas ties Plunge €1200.00
51 Eugenijus Balčiūnas Prie Širvėnos ežero €340.00
52 Aleksandras Kukujevas Nevėžio krantai €250.00
53 Algirdas Petrulis Prie upės €790.00
54 Algirdas Petrulis Ežero pakrantė €420.00
55 Algirdas Petrulis Dvi eglės €590.00
56 Leonas Katinas Verkių sandėlių fragmentai [Verkių dvaro oficinų vartai] €460.00
57 Leonas Katinas Gėlės €1300.00
58 Leonas Katinas Antalieptė €1300.00
59 Liudas Pocius Valakampiai €190.00
60 Jonas Mackonis-Mackevičius Vilniaus Misionieriai €500.00
61 Jonas Švėgžda Beržynėlis €490.00
62 Jonas Mackonis-Mackevičius Vilniaus panorama €600.00
63 Jonas Mackonis-Mackevičius Trijų Kryžių kalne €280.00
64 Jonas Mackonis-Mackevičius Universiteto kiemelio ir Šv. Jonų bažnyčios vaizdas €400.00
65 Michailas Percovas Senamiesčio motyvas €280.00
66 Jonas Čeponis Vilniaus panorama €12900.00
67 Aloyzas Stasiulevičius Miesto panorama €2400.00
68 Sigitas Jonas Nenorta Vilniaus senamiestis €800.00
69 Leonardas Gutauskas Iš ciklo „Dingęs Vilnius“ I €240.00
70 Leonardas Gutauskas Iš ciklo „Senasis Vilnius“ I €240.00
71 Leonardas Gutauskas Iš ciklo „Dingęs Vilnius“ VI €240.00
72 Leonardas Gutauskas Iš ciklo „Dingęs Vilnius“ €240.00
73 Vincas Norkus Prie Šv. Mikalojaus €270.00
74 Vladimiras Kasatkinas Kauno rotušė €580.00
75 Osvaldas Jablonskis Nuo Kauno pilies €190.00
76 Osvaldas Jablonskis Prie Kauno pilies €190.00
77 Eduardas Urbanavičius Natiurmortas su liaudies skulptūrėle €340.00
78 Sergejus Gračiovas Natiurmortas su gėlėmis €590.00
79 Sergejus Gračiovas Miestelis pietuose €460.00
80 Nina Livont Kompozicija su seselėmis €120.00
81 Leonas Katinas Ežero pakrantė €1900.00
82 Leonas Katinas Gatvė kalnuose €2400.00
83 Augustinas Savickas Natiurmortas su Rūpintojėliu €1900.00
84 Vincas Kisarauskas 8 galvos €2400.00
85 Jonas Čeponis Liaudies skulptūra €7000.00
86 Audronė Petrašiūnaitė Švytėjimas €2900.00
87 Ramūnas Čeponis Šviesa│The Light €2600.00
88 Leonardas Tuleikis Peizažas €1400.00
89 Stasys Jusionis Ruduo kaime €1900.00
90 Algirdas Petrulis Balandžio mėnuo €1900.00
91 Klaudijus Petrulis Gegužės medis €2800.00
92 Algimantas Švėgžda Aguonos €2400.00
93 Jūratė Bagdonavičiūtė Natiurmortas €480.00
94 Algis Griškevičius Miesto bučinys €3100.00
95 Algis Griškevičius Švyturys €4200.00
96 Audronė Petrašiūnaitė Sapnuotoja [Moteris lokė] €2200.00
97 Vilmantas Marcinkevičius Moteris paukštis €2400.00
98 Vytautas Pakalnis Žvirblis €900.00
99 Vytautas Pakalnis Karalaitė ir bokštas €1600.00
100 Alfonsas Vincentas Ambraziūnas Rudens lietus €290.00
101 Solomonas Teitelbaumas Vienatvė žiemą [Autoportretas su laikrodžiu] €1500.00
102 Vytautas Dubauskas Kompozicija €170.00
103 Gintautas Vaičys Žydra pašvaistė €160.00
104 Valdas Antanas Gurskis Pavasaris €120.00
105 Vilija Kisieliūtė Natiurmortas €190.00
106 Vilius Ksaveras Slavinskas Prie jūros €160.00
107 Violeta Rudinskaitė–Juodzevičienė Pieva €190.00
108 Nežinomas autorius Natiurmortas su pabirusiais grybais €90.00
109 Romas Dalinkevičius Krūmas pamaryje €290.00
110 Romas Dalinkevičius Rytas €290.00
111 Romas Dalinkevičius Rytas mieste €290.00
112 Dovilė Norkutė Mieganti €1800.00
113 Esther Lurie Vilijampolė €290.00
114 Maksas Bandas (Max Band) Gėlių natiurmortas melsvame fone €1700.00
115 Maksas Bandas (Max Band) Natiurmortas su astrais vazoje ant stalelio €2700.00
116 Maksas Bandas (Max Band) Ir tamsa puolė į gelmes €2700.00
117 Neemija Arbit Blatas Klounai ir trapecijos akrobatai €2900.00
118 Neemija Arbit Blatas Mimas Marcelis Marceau €2900.00
119 Neemija Arbit Blatas Céret miestelio muzikantas €7900.00
120 Neemija Arbit Blatas Natiurmortas su jurginais €1300.00
121 Neemija Arbit Blatas Joe Battaglia Lowy’s dirbtuvėse €800.00
122 Neemija Arbit Blatas Be pavadinimo €460.00
123 Neemija Arbit Blatas Hommage a l‘École de Paris (aplankas su įvadiniu Emily Genauer tekstu ir 14 litografijų su Bonnard, Braque, Chagall, Dufy, Leger, Lipchitz, Maillol, Marquet, Matisse, Picasso, Soutine, Utrillo, Vlaminck, Vuillard portretais) €740.00
124 Neemija Arbit Blatas L’opera des gueux│Trijų skatikų opera €840.00
125 Yehoshua Kovarsky Sėdinti mergina su gėle €1500.00
126 Theo Tobiasse Divertismentas Ponte-Vecchio mylimiesiems (Divertissement pour les amants du Ponte-Vecchio) €380.00
127 Jacques Lipchitz Gyvybės medis│Tree of life [trijų litografijų komplektas specialiame aplanke su K. Katzo įvadiniu tekstu] €1000.00
128 Kazimieras Žoromskis Kauno senamiesčio panorama €9800.00
129 Povilas Kaupas Peizažas su bažnyčia €490.00
130 Adomas Galdikas Rudeninis peizažas €1900.00
131 Adomas Galdikas Abstrakcija €2900.00
132 Vytautas Osvaldas Virkau Centrifuginis peizažas│Centrifugal landscape €2400.00
133 Antanas Rūkštelė Peizažas €1700.00
134 Pranas Domšaitis Karu peizažas (kitoje pusėje – eskizas) €4900.00
135 Pranas Domšaitis Mėnesiena Karu €6900.00
136 Pranas Domšaitis Peizažas su keliu ir artoju €4800.00
137 Jonas Rimša Motina su kūdikiu €3600.00
138 Jonas Rimša Indėnų šventė €8800.00
139 Adolfas Valeška Moteris su balandžiais €5800.00
140 Antanas Tamošaitis Pasaka €160.00
141 Bronius Murinas Natiurmortas su gėlėmis €900.00
142 Bronius Murinas Natiurmortas su gėlėmis €4900.00
143 Bronius Murinas Rudeniškas peizažas €900.00
144 Paulius Jurkus Žiemos peizažas €730.00
145 Antanas Petrikonis Žiemos peizažas €1800.00
146 Antanas Petrikonis Be pavadinimo €900.00
147 Mikas J. Šileikis Rudeniškas peizažas €900.00
148 Ona Dokalskaitė-Paškevičienė Baltos gėlės €2700.00
149 Vytautas Kasiulis Du žydai su gaidžiu €2500.00
150 Vytautas Kasiulis Cirko akrobatas ant žirgo €4400.00
151 Pranas Gailius Skaitanti Nue €3900.00
152 Pranas Gailius Iš ciklo „Surface émue“ €3900.00
153 Pranas Gailius Iš serijos „Adret” I €3050.00
154 Pranas Gailius Iš serijos „Adret” II €3050.00
155 Pranas Lapė Kompozicija €3600.00
156 Pranas Lapė Kompozicija €4900.00
157 Pranas Lapė Žalia kompozicija €3000.00
158 Vytautas Kasiulis Cirko artistai €320.00
159 Romas Viesulas 7 estampai iš ciklo "Dainos" €700.00
160 Vladislovas Žilius Arūba €2400.00
161 Stasys Ušinskas Moters aktas I €550.00
162 Stasys Ušinskas Moters aktas II €550.00
163 Augustinas Savickas Dailininkė iš Marselio €290.00
164 Rimvidas Jankauskas (Kampas) Motina su vaiku €290.00
165 Kazimiera Zimblytė (Kazė) Natiurmortas su pintais ąsočiais €350.00
166 Vladislovas Žilius Vilniaus legendos €350.00
167 Vladislovas Žilius Iš ciklo "Modus vivendi I" €220.00
168 Vladislovas Žilius Iš ciklo "Modus vivendi II" €220.00
169 Mikalojus Povilas Vilutis Filosofas €290.00
170 Vytautas Šerys Pavasaris €290.00
171 Vytautas Šerys Dvi figūros €290.00
172 Vytautas Šerys Peizažas €290.00
173 Jonas Daniliauskas Vyšnių valgymas. Iš ciklo Pajūrys €80.00
174 Kęstutis Grigaliūnas Fiesta €80.00
175 Eduardas Juchnevičius Protas perspėja jausmą €80.00
176 Egidijus Rudinskas Mirtis ir meilė €80.00
177 Antanas Kmieliauskas 8 ekslibrisų rinkinys €190.00
178 Aistė Ramūnaitė Vaikas €470.00
179 Aldona Gustas Moteris ir žuvis €180.00
180 Aldona Gustas Ji €240.00
181 Elvyra Kairiūkštytė 1. Paukščiai I; 2. Eros piešinys I; 3. Eros piešinys II €360.00
182 Rimvydas Ray Bartkus 1. Akėčios; 2. Ex libris Leokadijai Ložaitei; 3. Kombainai laukuose; 4. Be pavadinimo; 5. Be pavadinimo €250.00
183 Įvairūs autoriai 7 grafikos kūrinių rinkinys €180.00
184 Teodoras Kazimieras Valaitis 9 linoraižinių rinkinys €190.00
185 Teodoras Kazimieras Valaitis 7 mišrios technikos kūrinių rinkinys €160.00
186 Nežinomas autorius (XIX a.) Šv. Antanas €3600.00
187 Nežinomas autorius (XIX a.) Švč. Mergelė Marija su kūdikiu €2500.00
188 Nežinomas kopijuotojas (XX a. pr.) Kristus Getsemanės sode (pagal 1890 m. Heinrich Hofmann paveikslą) €1400.00
189 Amlin Ebbesen Jėzus ir samarietė €250.00
190 Nežinomas liaudies menininkas (XIX a. pab. – XX a. pr., Lietuva) Bareljefas „Šv. Pranciškaus mirtis“ €1400.00
191 Nežinomas liaudies menininkas (XIX a. pab. – XX a. pr., Lietuva) Bareljefas „Šventoji šeimyna“ €1400.00
192 Nepriskirtas Ikona su aptaisu kiote Viešpats Visagalis (Pantokratorius, Вседержитель) €1500.00
193 Nepriskirtas Littauer u. Letten│Lietuvių ir latvių vestuvės €80.00
194 Nepriskirtas Kalvarijos pavieto žemėlapis €150.00
195 Peter de Jode II Magnus Gabriel de la Gardie (pagal Anselmus van Hulle (1601–1674) portretą) €250.00
196 Georg Braun (leidėjas) Vilna Lithvaniae Metropolis [Vilniaus miesto veduta] €2100.00
197 Erik Jöhnson Dahlbergh, raižytojas Lietuvos Brastos apsiaustis 1657 metų gegužės 11 dieną Lietuvos ir Lenkijos karo su Švedija metu €430.00
198 Pranciškus Smuglevičius Pomona (Nr. 23) €1200.00
199 Pranciškus Smuglevičius Mūza ir Polifemas (Nr. 29) €1200.00
200 Pranciškus Smuglevičius 15-os salės lubų freska (Nr. 26) €1200.00
201 Tadas Goreckis Šv. apaštalas Paulius €10000.00
202 Pijus Veliuoniškis Pergalė prie Vienos €6600.00
203 Kazimieras Stabrauskas (Kazimierz Stabrowski) Eglė žalčių karalienė €6800.00
204 Nepriskirtas Izraelio ir Tobijo Bunimovičių saldainių fabriko „Viktorija” saldainių popierėlių rinkinys (12 vnt.) €190.00
205 Stanislawas Bohusz-Siestrzencewiczas (Bohusz-Siestrzencewicz) Šokis €290.00
206 Nepriskirtas Plakatas Nuo karo ugnies ir/bado maro/gelbėk mus Viešpatie! €250.00
207 Nepriskirtas Akcinės bendrovės „Lietuvos Baltijos Lloydas” vardinė akcija (2 vnt.: nr. 172, 173) Šimto litų vertės, išduota p. Jonui Glemžai, su bendrovės valdybos narių parašais. 1937, Kaunas €90.00
208 Nepriskirtas Organizuojamojo Lietuvos žemės banko laikinis paliudijimas išduotas dr. Juliui Bielskiui €50.00
209 Nepriskirtas Lithuanian American Trading Company €50.00
210 Lithuanian Foundation, USA Medalis Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo deklaracijos 50–mečiui pažymėti €90.00
211 Juozas Zikaras Nepriklausomybės dešimtmečio medalis 1928, bronza, tekstilė, ø 3,5 €90.00
212 Jan Hawryłkiewicz Ežero peizažas €240.00
213 Julia Kowalska Apleistas lizdas €250.00
214 Mstislavas Dobužinskis Urvas miške €5100.00
215 J. Možejko Adomas Mickevičius €860.00
216 Nežinomas autorius (XIX a. II p., V. Europa) Adomas Mickevičius €790.00
217 Janas Bulhakas (Jan Bułhak) Ežeras: Trakų pilis €300.00
218 Janas Bulhakas (Jan Bułhak) Dvaro Vilniuje frontonas €170.00
219 Janas Bulhakas (Jan Bułhak) Gedimino pilis €300.00
220 Janas Bulhakas (Jan Bułhak) Trakų pilies griuvėsiai €170.00
221 Janas Bulhakas (Jan Bułhak) Vilniaus panorama €170.00
222 Balys Buračas Lepelionių piliakanis Prienų rajone €220.00
223 Aleksandras Ostašenkovas Ruduo €70.00
224 Kazys Daugėla Šaltas rytmetis €90.00
225 Steponas Šarapovas Žvakidė €190.00
226 Valdemaras Manomaitis Dekoratyvinė vaza €590.00
227 Autorius Nežinomas Lietuvių liaudies medinė skulptūra „Šv. Izidorius (Sėjėjas)“ €690.00
228 Daliutė Ona Matulaitė Aušra €7900.00
229 Stanislovas Kuzma Sėdinti figūra €0.00
230 Vladimiras Muravjovas Žiemos peizažas su briedžiu €4800.00
231 Nepriskirtas Smuikas (gamintojas Bergheim, Vokietija) €4600.00
232 Nepriskirtas Smuikas (meistras F. Michel) €4600.00
233 Octavianus Cacheranus Decisiones sacri senatus Pedemontani / Praeclariss. Iurecon. Octaviano Cacherano, in eodem Senatu secundo Praeside, Auctore. Item Decisiones Petri Royzii Maurei Alcagnicen., regii iurecon. de rebus in sacro auditorio Lituanico, ex appellatione iudicatis [...] €1900.00
234 Scaevola Sammarthanus Scaevolae Sammarthani Poemata. Ad Henricvm III. Galliae et Poloniae regem. €590.00
235 Autorių kolektyvas Map of concentration camps of Soviet Russia│Koncentracijos stovyklų žemėlapis Sovietinėje Rusijoje €80.00
236 Boleslovas Stadzevičius Lietuvos praeities vaizdai €890.00
237 Tadeusz Łopalewski Między Niemnem a Dźwiną: ziemia Wileńska i Nowogrodzka/Tadeusz Łopalewski; przedmowę napisał Aleksander Prystor €60.00
238 Henrikas Laumianskis Studja nad początkami społeczeństwa i państwa litewskiego/Henryk Łowmiański €70.00
239 Antanas Žmuidzinavičius Антанас Жмуйдзинавичюс. Каталог выставки произведений €190.00
240 Stepas Zobarskas Gerasis aitvaras €60.00
241 Nepriskirtas Broliukas ir sesutė €100.00
242 Nepriskirtas Aukuras / Draugija tautos kultūrai kelti / Penkiolikos metų sukakties proga / Mažosios Lietuvos kultūrinio gyvenimo žinios €75.00
243 Vytautas Pranas Bičiūnas Kun. Jonas Katelė ir jo laikai: 1831–1908 / V. Bičiūnas €50.00
244 Vilius Gaigalaitis Lietuwos Nusidawimai ir musû Raßliawa / Lietuvos nusidavimai ir mūsų rašliava €60.00
245 Nepriskirtas Luteraus Knygutes / Atminimui pirm 400 Metų nusidawusio Wieros Cʒystyjimo parupïno mieliems Broliams Lietuwiams Kunįgs Dr. Gaigalatis pagal D. Hennig suraßytos €25.00
246 Kristupas Lekšas Ʒiono Warpelis / Naujos dwaſißkos gieſmės ypacʒiai meto ßwentėms €40.00
247 Vydūnas Sieben Hundert Jahre Deutsch-Litauischer Beziehungen €85.00
248 Nepriskirtas Vytauto Didžiojo mirties 500 metų sukaktuvėms paminėti albumas, 1430–1930│Album commémoratif du 500–ème anniversaire de la mort de Vytautas le Grand│Album in commemoration of 500–th anniversary of the death of Vytautas the Great│Album zum Andenken an Vytautas den Grossen Anlässlich der 500–Jährigen Feier seines Todes│spaudai paruošė – rėdigė par H. Serafinas €590.00