LV Vilniaus aukcionas

Parsisiųsti katalogo PDF versiją


LV Vilniaus aukcionas
2018 m. gruodžio 7 d. 18 val.
Tolerancijos centras (Naugarduko g. 10, Vilnius)

Ekspozicija:
Gruodžio 5–6 d.: 10–18 val.
Gruodžio 7 d.: 10–14 val.
Tolerancijos centras (Naugarduko g. 10, Vilnius)

 Turinys:

 In focus: moterų svajos (1-10 lotai)
In focus: Algis Skačkauskas (11-18 lotai)
Lietuvos dailė (19-98 lotai)
In focus: socrealizmas (99-104 lotai)
Litvakų dailė (105-112 lotai)
Išeivijos dailė (113-121 lotai)
Lietuvos grafika (122-138 lotai)
In focus: Leonas Lagauskas (139-143 lotai)
Varia lituanica (144-160 lotai)

Aukciono lotai

Loto numeris Autorius Pavadinimas Pradinė kaina Registracija aukcionui
1 Nijolė Valadkevičiūtė Laisvi paukščiai €650.00
2 Zuzana Ličkutė Kirai €390.00
3 Zuzana Ličkutė Žiema €390.00
4 Zuzana Ličkutė Vaikas €390.00
5 Zuzana Ličkutė Vyšnia €390.00
6 Zuzana Ličkutė Vabalas €390.00
7 Valerija Ostrauskienė Žibutės €980.00
8 Valerija Ostrauskienė Krioklys €620.00
9 Elena Kniūkštaitė Peizažas su geltonu dangum €1200.00
10 Akvilė Zavišaitė Vienatvė €2600.00
11 Algis Skačkauskas Berniukas kartojantis rolę €2800.00
12 Algis Skačkauskas Pargriuvusi mergaitė €1700.00
13 Algis Skačkauskas Dviese sode €980.00
14 Algis Skačkauskas [Mergina su gitara] €1200.00
15 Algis Skačkauskas Berniukas prie stalo €1800.00
16 Algis Skačkauskas Keliaujantys muzikantai €1000.00
17 Algis Skačkauskas [Trimituojanti] €700.00
18 Algis Skačkauskas [Aukojimas] €700.00
19 Antanas Samuolis Liga €49000.00
20 Jonas Šileika Šluoja gatvę €8800.00
21 Vytautas Mackevičius [Šluostanti dubenį] €1700.00
22 Bari Egizas (Bari Egiz) Moters portretas €1500.00
23 Emilija Grajauskaitė–Pazukienė Veronikos Matulevičiūtės portretas €1100.00
24 Veronika Šleivytė (atrib.) Jaunos moters portretas €260.00
25 Sofija Romerienė (atrib.) Peizažas su sodyba €350.00
26 Adomas Galdikas Naktis miške €580.00
27 Adomas Galdikas Peizažas su sodyba €580.00
28 Adomas Galdikas Peizažas €740.00
29 Adomas Galdikas Peizažas €500.00
30 Jonas Vaitys Šienapjūtė €360.00
31 Jonas Vaitys Prieš audrą €390.00
32 Jonas Vaitys Vaikai žiemą €360.00
33 Jonas Vaitys Natiurmortas su astromis ir lėle vartikle €370.00
34 Alfonsas Motiejūnas Natiurmortas su obuoliais €1800.00
35 Kazys Šimonis Be pavadinimo €2600.00
36 Kazys Šimonis Praeities paminklas €2200.00
37 Laimutis Ločeris Biržų pilies griuvėsiai €490.00
38 Leonas Katinas Veisiejai €980.00
39 Leonas Katinas Pakelės gluosniai €720.00
40 Arvydas Šaltenis Ankstyvas pavasaris €1400.00
41 Henrikas Natalevičius Pieva €1400.00
42 Vincas Norkus Aukštaitija €760.00
43 Vincas Norkus Sartų pakrantė €280.00
44 Vytautas Mackevičius Etiudas €1800.00
45 Vincas Norkus Prie Neries €370.00
46 Vytautas Mackevičius Vilnius rudenį €2400.00
47 Vytautas Viktoras Banaitis [Rudeninis peizažas su Žirmūnų tiltu] €280.00
48 Bronius Uogintas (jaunesn.) Vilnius €780.00
49 Bronius Uogintas (jaunesn.) Vito gatvė Vilniuje [dabar Šv. Kazimiero] €480.00
50 Naumas Alpertas Vilnius, Stiklių gatvė €850.00
51 Ignas Budrys Senasis Vilnius (iš ciklo „Lietuva“) €320.00
52 Aloyzas Stasiulevičius [Miesto panorama] €820.00
53 Mindaugas Skudutis Latako gatvės namai €440.00
54 Mindaugas Skudutis Kiemas Bokšto gatvėje €880.00
55 Bronius Gražys Kazimiero bažnyčia Vilniuje €800.00
56 Vytautas Monkevičius Peizažas su vienuolyno ansambliu €140.00
57 Jūratė Bagdonavičiūtė Vilniaus motyvas €140.00
58 Kęstutis Andziulis Pažaislio peizažas €280.00
59 Povilas Ričardas Vaitiekūnas Pažaislio pieva €800.00
60 Vladas Karatajus Pavasario pradžia €650.00
61 Augustinas Savickas Obelų sodas €2600.00
62 Augustinas Savickas Pavasario pradžia €980.00
63 Jonas Kukta Ligonių lankymas €390.00
64 Arvydas Šaltenis Paštininkė €2900.00
65 Vitolis Trušys Gėlė €960.00
66 Algimantas Jonas Kuras Agregatas €1500.00
67 Leonardas Tuleikis Tarp dviejų senų medžių €3500.00
68 Leonardas Tuleikis Keistų medžių ritmai €2100.00
69 Rimas Zigmas Bičiūnas Rūkas mieste €800.00
70 Rimas Zigmas Bičiūnas Venera su paukščiu €850.00
71 Vytautas Pranas Bičiūnas Puokštė €900.00
72 Vytenis Lingys Berniukas €1500.00
73 Jūratis Zalensas Kristus €480.00
74 Algis Griškevičius Prie piliakalnio €5800.00
75 Jonas Čeponis Be pavadinimo [Prie žydinčio medžio] €1800.00
76 Jonas Čeponis Tulpės €4400.00
77 Stasys Jusionis Rudens triptikas II. Bobų vasara €1400.00
78 Bronė Mingilaitė - Uogintienė Merginos portretas €960.00
79 Gintaras Palemonas Janonis Gulinti €980.00
80 Gintaras Palemonas Janonis Peizažas su oranžiniu namu €1300.00
81 Augustinas Savickas Moteris ir geltonas dangus €4200.00
82 Jonas Daniliauskas Močiutės gėlynas €1200.00
83 Jonas Daniliauskas Arklio pabučiavimas €1300.00
84 Nežinomas XX a. dailininkas Krepšininkai €140.00
85 Eduardas Juchnevičius Briedžio kramė €360.00
86 Henrikas Natalevičius Žūklė €400.00
87 Vytautas Žilius Amžinas ratas €1400.00
88 Algirdas Petrulis Du €1900.00
89 Algirdas Petrulis Abstrakcija €100.00
90 Rūta Viktorija Katiliūtė Juodkrantė €2400.00
91 Viačeslavas Jevdokimovas–Karmalita Vakaras €610.00
92 Viačeslavas Jevdokimovas–Karmalita Figūros. Eskizas €490.00
93 Leonas Linas Katinas Fin €860.00
94 Leonas Linas Katinas Akmenėlis turi širdį, tiktai niekas jos negirdi €1100.00
95 Aloyzas Stasiulevičius Mergelės žvaigždynas €2000.00
96 Dalia Kasčiūnaitė Nutrūktgalvė €460.00
97 Dalia Kasčiūnaitė Kompozicija raudona €460.00
98 Bronius Uogintas (jaunesn.) Kalėdų gėlė puansetija €420.00
99 Vytautas Mackevičius „Partizanai” €2500.00
100 Jonas Mackonis-Mackevičius Leninas su bendražygiu €700.00
101 Leonas Katinas Eskizas diplominiam darbui„Depe” €690.00
102 Juozas Olinardas Penčyla Merginos portretas €2200.00
103 Valerija Zalensienė Seselė Genutė €390.00
104 Vladas Žuklys Justo Paleckio bareljefas €250.00
105 Markas Žitnickis (Марк Житницкий) Lageryje €350.00
106 Theo Tobiasse L’amour en bleu €580.00
107 Theo Tobiasse L’enfant-clown €580.00
108 Neemija Arbit Blatas Prieplaukoje €2400.00
109 Neemija Arbit Blatas „Operos už tris skatikus“ scenos (aplankas su įvadiniu Jean Bouret tekstu ir 6 litografijomis) €880.00
110 Neemija Arbit Blatas „Operos už tris skatikus“ personažai (aplankas su įvadiniu Jean Bouret tekstu ir 11 litografijų) €1500.00
111 Neemija Arbit Blatas Hommage a l‘École de Paris (aplankas su įvadiniu Emily Genauer tekstu ir 14 litografijų su Bonnard, Braque, Chagall, Dufy, Leger, Lipchitz, Maillol, Marquet, Matisse, Picasso, Soutine, Utrillo, Vlaminck, Vuillard portretais) €1100.00
112 Lozorius Krestinas Damos portretas €4800.00
113 Teofilis Petraitis Viurcburgo vaizdas su Marienbergo tvirtove €300.00
114 Adomas Galdikas Abstrakcija I €2200.00
115 Adomas Galdikas Abstrakcija II €2200.00
116 Vytautas Kasiulis Adomas ir Ieva €250.00
117 Vytautas Kasiulis Arlekinas ir Kolombina €250.00
118 Vytautas Kasiulis Šokanti pora €4900.00
119 Vytautas Kasiulis Švedijos motyvai (5 vnt.) €600.00
120 Kazimieras Žoromskis Gėlės €3800.00
121 Alfredas Stanevičius Kompozicija su inkų kultūros elementais €240.00
122 Juozapas Perkovskis (Józef Perkowski) Pavasaris €120.00
123 Sofija Romerienė [Dancigo (?) motyvas] €230.00
124 Algirdas Steponavičius Odos apdirbimo fabrike €390.00
125 Albina Makūnaitė Martelė. Iš ciklo „Žalčio pasaka“ €230.00
126 Stasys Krasauskas Kalnai. Iš ciklo „Tolimieji Rytai” €290.00
127 Irena Kačenauskaitė Laivų pokalbis €140.00
128 Romualdas Čarna Vaikystė €180.00
129 Autorių kolektyvas 10-ies estampų rinkinys „Litauische Grafik 76“. Sud. Joachim Bartels (buv. VDR) €960.00
130 Galina Bugajeva Dailininkė €140.00
131 Galina Bugajeva Sporto bazė. Iš ciklo „Prie ežero“ €140.00
132 Algimantas Švėgžda Šventoji €170.00
133 Algimantas Švėgžda Meiningenas. Ulli darželis €170.00
134 Petras Repšys Ex Libris Vilniaus universiteto €120.00
135 Romanas Krasninkevičius Žaizdos gydymas €150.00
136 Žygimantas Augustinas Judantys II €320.00
137 Adasa Skliutauskaitė Susitikimai IV €180.00
138 Danutė Gražienė Balti fragmentai €190.00
139 Leonas Lagauskas Prosenis Rastenis nuo Kirdeikių €280.00
140 Leonas Lagauskas Vilniaus universiteto rektoriui €280.00
141 Leonas Lagauskas Poetas ir Vilnius €280.00
142 Leonas Lagauskas Poetui atminti [Paulius Širvys] €280.00
143 Leonas Lagauskas Senamiesčio muzikantai €280.00
144 Pranciškus Smuglevičius Vestalė (Vaidilutė) (Nr. 53) €1600.00
145 Nežinomi lietuvių liaudies kryždirbiai Keturi ornamentuoti kryžiai „saulutės“ €490.00
146 Nepriskirtas Izraelio ir Tobijo Bunimovičių saldainių fabriko „Viktorija” saldainių popierėlių rinkinys (15 vnt.) €240.00
147 Nepriskirtas Tukstantis naktu ir viena €920.00
148 Petras Rimša Vytauto Didžiojo mirties 500-ųjų metinių atminimo medalis €860.00
149 Vladas Žuklys Kazio Šimonio bareljefas €850.00
150 Vladislavas Zatorskis (Władysław Zatorski) Nežinomas bažnyčios hierarchas €350.00
151 Nepriskirtas Lietuvos seimo 1936 m. fotografijų vinjetė €190.00
152 Maksas (Mordchelis) Rubinšteinas Šiaulių valstybinė gimnazija. VII. laida €180.00
153 Nepriskirtas Lietuvių Katalikų Mokytojų Sąjungos dešimties metų sukaktuvių suvažiavimas / 1921 m. Rugpjūčio mėnesio 21 ir 22 d. Kaune Ožeškienės g-vė 12 €140.00
154 Nepriskirtas Kolektyvinė nuotrauka €140.00
155 Nepriskirtas Studentų ateitininkų Abstinentų sekcijos nariai, dalyvavusieji 1925-I-18 susirinkime €140.00
156 Nepriskirtas Linkuvos valdžios gimnazija €140.00
157 Janas Bulhakas (Jan Bułhak) Vilniaus panorama €150.00
158 Kombinatas „Dailė“ (gamintojas) Suvenyrinė plaketė „Birštonas” €100.00
159 Nisonas Volfas (Lietuva) Vyriškas žiedas €1250.00
160 Karl Woermann Исторiя искусства всехъ временъ и народовъ | Профессора Карла Вёрмана, дирекотра Дрезденской галереи. €650.00