Kiemas Subačiaus gatvėje

Jonas Mackonis-Mackevičius