Paežery. Atostogoms baigiantis (Atostogose)

Antanas Žmuidzinavičius