Maskvos raktai, Mefisto žabangos

Solomonas Teitelbaumas