Už haremo rūmų sienų vergė kitados gyveno

Petras Rauduvė