Autoportretas su autorių smerkiančia spaudos kritika

Romualdas Lankauskas