Ledonešis

Česlovas Znamierovskis (Czesław Znamierowski)