Spaudos menas. Spaudos technikos bei meno žurnalas

Spaudos Menas