Antakalnio Viešpaties Jėzaus atvaizdas

Jonas Kazimieras Vilčinskis