Aušros Vartų Švč. Mergelė Marija

Jonas Kazimieras Vilčinskis