Vinco Mykolaičio-Putino romano „Altorių šešėly“ (Vilnius: Vaga, 1987) aplanko, viršelio ir pirmosios dalies „Bandymų dienos“ vidinio antraštinio lapo iliustracija

Antanas Kučas