Mūs mažiukai piemenukai | Pas močiutę augau

Viktoras Petravičius