Lithuanian day, New York world‘s fair, september 10 | 1939 m. Lietuvių dienos Pasaulinėje parodoje Niujorke programa su įvadiniu Generalinio konsulo Jono Budrio tekstu

Nepriskirtas