Historia Żaglowca | Burlaivių istorija Įrišta medžio raižinių serija, 20 vnt.,

Stanislovas Roličius (Stanisław Rolicz)