Barenco jūra. Iš ciklo „Šiaurės keliais“

Juozas Kazlauskas