Kiaušinis. Iliustracija M. Martinaičio „Kukučio baladėms“

Algimantas Švėgžda