Lino raižiniai Viktoro A. Petravičiaus | 37 lino raižinių aplankas su įvadiniu Pauliaus Jurkaus tekstu

Viktoras Petravičius