Įvairių darbų (17 vnt.) aplankas

Aldona Skirutytė