Gedimino sapnas. Iš ciklo „Senasis ir naujasis Vilnius“

Aldona Skirutytė