Šieno vežimas. Iš ciklo „Lietuviškame kaime“

Aldona Skirutytė