Iš ciklo „Lietuvių liaudies skulptūros“ IX

Daliutė Ona Matulaitė