Iš ciklo „Lietuvių liaudies skulptūros“ VIII

Daliutė Ona Matulaitė