Iš ciklo „Lietuvių liaudies skulptūros“ III

Daliutė Ona Matulaitė