Iš ciklo „Lietuvių liaudies skulptūros“ II

Daliutė Ona Matulaitė