Iš serijos „Liaudies skulptūros“ I

Daliutė Ona Matulaitė