Nakties šviesa II

Irena Teresė Daukšaitė-Guobienė