Miražas abiems II

Irena Teresė Daukšaitė-Guobienė