Miražas abiems II

Irena Teresė Daukšaitė-Katinienė-Guobienė