Miražas abiems I

Irena Teresė Daukšaitė-Katinienė-Guobienė