Pasakojimas paraštėse III

Irena Teresė Daukšaitė-Guobienė