Pasakojimas paraštėse III

Irena Teresė Daukšaitė-Katinienė-Guobienė