Atminties labirintai I

Irena Teresė Daukšaitė-Katinienė-Guobienė