Atminties labirintai I

Irena Teresė Daukšaitė-Guobienė