Senovės lietuvių kario paskutinė kelionė

Stasys Sčesnulevičius